Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 6 (54) 2013

Back to issue

Зміни мінеральної щільності кістки в жінок, хворих на цукровий діабет

Authors: Сафонова О.В., Сафонов А.С. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Цукровий діабет (ЦД) є однією з причин розвитку вторинного остеопорозу і збільшення частоти патологічних переломів у хворих із цією патологією. Остеопороз розглядається як системне метаболічне захворювання скелета, що характеризується зменшенням маси кісткової тканини в одиниці об’єму та порушенням її архітектоніки. Основним критерієм остеопорозу є показник мінеральної щільності кістки.

Метою нашого дослідження стало виявлення наявності остеопорозу в жінок, хворих на цукровий діабет, у пременопаузальному періоді.

Матеріал і методи дослідження. Проводилось дослідження 23 пацієнток віком 29–35 років із ЦД 1­го типу середнього та тяжкого ступеня. При обстеженні досліджували вміст глікованого гемоглобіну в крові методом хроматографії високого тиску, рівні кальцію, фосфору в крові колорометричним методом, визначали мінеральну щільність кістки методом кількісної ультразвукової денситометрії п’яткової кістки.

Результати дослідження та їх обговорення. У результаті дослідження виявлено: рівень глікованого гемоглобіну коливався в межах 7,4–9,5 %, що відповідає стану суб­ та декомпенсації ЦД, патологічних змін рівнів кальцію та фосфору не спостерігалось, відмічено зниження мінеральної щільності кістки (у 67,6 % хворих значення відповідали остеопенії, у 32,4 % — остеопорозу), при цьому виявлена пряма залежність між станом компенсації цукрового діабету та зниженням мінеральної щільності кістки.

Висновки. У хворих із цукровим діабетом в пременопаузальному періоді спостерігається зниження мінеральної щільності кістки, що прямо залежить від компенсації цукрового діабету. Ці дані можуть свідчити про ранній розвиток остеопорозу, особливо в жінок із декомпенсованим діабетом, що може призводити до збільшення кількості переломів у данної категорії пацієнток. Відповідно, при цукровому діабеті в жінок слід рекомендувати проведення денситометрії з метою ранньої діагностики остеопорозу та призначення відповідного медикаментозного лікування.Back to issue