Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International journal of endocrinology 6 (54) 2013

Back to issue

Ретроспекція стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у 2008–2011 рр. у Чернівецькій області

Authors: Єременчук І.В. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Categories: Endocrinology, Immunology

Sections: Medical forums

print version

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) за 2010 рік, показник захворюваності на туберкульоз (ТБ) у Білорусі становить 52,2 на 100 тис. населення, Польщі — 18,3, Болгарії — 32,0, Литві — 53,2. Значно вищі показники захворюваності у Республіці Молдова — 115,7, Грузії — 104,6, Киргизстані — 103,8, Російській Федерації — 83,0.

Мета дослідження — провести ретроспективний аналіз стійкості мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у Чернівецькій області.

Матеріал і методи дослідження. Ретроспективний аналіз стійкості мікобактерій туберкульозу (МБТ) до антимікобактеріальних препаратів (АМБП) у 2008–2011 рр. у Чернівецькій області.

Результати дослідження та їх обговорення. Провів­ши порівняльний аналіз поширеності мультирезистентного туберкульозу легень (МРТБ) у Чернівецькій області з даними «Глобальної доповіді про боротьбу з туберкульозом за 2011 рік», можна констатувати, що кількість випадків уперше виявленого підтвердженого МРТБ в Україні з 2009 по 2011 рік збільшилась у 1,3 раза, порівнюючи показники поширеності у мегаполісі Харків, кількість осіб із МРТБ за дані роки незначно знизилась (у 0,9 раза). Разом із тим у Чернівецькій області кількість осіб із МРТБ збільшилась у 2,2 раза.

Частота первинної медикаментозної резистентності штамів мікобактерій у пацієнтів із уперше діагностованим туберкульозом легень за 2008–2011 роки у Чернівецькій області зменшилась у 1,9 раза, що дозволяє констатувати стабільність резистентного процесу.

Нами проаналізовані результати дослідження стійкості МБТ до АМБП у хворих на ТБ, зареєстрованих у 2008–2011 роки у Чернівецькій області. Всього обстежено методом бактеріоскопії 7542 осіб, із них випадки виявлення кислотостійких бактерій становили 16,51 % (1245 пацієнтів). Методом посіву МБТ (+) виявлено у 53,7 % випадків (11 036 пацієнтів). Тестування проводилося методом абсолютних концентрацій на середовищі Левенштейна — Йенсена.

Серед стійких штамів феномен полірезистентності до МБТ у 2008 році дорівнював 37,2 %, у 2011 р. — 23,8 %. За досліджуваний період монорезистентність залишається на стабільному рівні. Разом із тим звертає на себе увагу те, що в даних пацієнтів, які ніколи не лікувалися від туберкульозу, у 2011 р. порівняно з 2008 р. (19,1 проти 4,7 %) зросла частка штамів з мультирезистентністю до АМБП.

Висновки. Аналізуючи результати тесту медикаментозної чутливості за 2008–2011 роки в осіб із уперше діагностованим туберкульозом легень, ми виявили, що всього монорезистентні штами становили 59,3 %, полірезистентні штами — 26,8 % та мультирезистентні — 13 %.Back to issue