Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Методи знеболювання хворих із скелетною травмою на догоспітальному етапі

Authors: Баркова Є.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: визначити епідеміологію скелетної травми та клінічну ефективність знеболювання, проведеного на догоспітальному етапі.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 53 карток виїзду бригади швидкої медичної допомоги (форма 110/о) за період квітень-травень 2015 р. У дослідження включено хворих із скелетною травмою, не ускладненою черепно-мозковою травмою та пошкодженням внутрішніх органів.
Результати та обговорення. Виявлено, що кількість хворих, які були не знеболені, становила 19,9 %, знеболені препаратами групи НПЗЗ — 47,0 %, наркотичними аналгетиками — 11,3 %. Комбінацію НПЗЗ із наркотичним аналгетиком використовували у 21,8 % випадків.
У постраждалих із травмою кінцівок показники гемодинаміки після отримання травми змінювались за гіпердинамічним типом, що було наслідком вираженого больового синдрому. 
У групі хворих, які були знеболені НПЗЗ в/м, зміни параметрів гемодинаміки були незначними (зменшення систолічного АТ в середньому на 5 % та рівня ЧСС на 6 % від вихідного рівня). При в/в введенні НПЗЗ зміна артеріального тиску становила 10 %, ЧСС — 17,3 % від вихідного рівня.
У пацієнтів, яким знеболювання проводили наркотичними аналгетиками (в/м шлях введення), рівень тиску знижувався на 7 %, рівень ЧСС — на 16,4 %, тоді як при в/в введенні зміна рівня тиску становила 15 %, а ЧСС — до 23,6 % від вихідного рівня.
При знеболюванні постраждалих комбінацією НПЗЗ із наркотичним аналгетиком зміни становили: при в/м введенні препаратів — 8 %, ЧСС зменшувалась на 20,9 %, при в/в введенні середні значення АТ систолічного знижувалися на 20 %, ЧСС — на 37,4 % від вихідного рівня.
Висновки. Наявність у хворих гіпердинамічного типу гемодинаміки свідчить про недостатню швидкість розвитку необхідного рівня знеболювання при внутрішньом’язовому шляху введення аналгетиків на догоспітальному етапі.


Back to issue