Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Карбоксигемоглобін як маркер тяжкості реперфузійних пошкоджень при травматичній хворобі

Authors: Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка зв’язку між тяжкістю травматичного шоку в постраждалих із політравмою та наступним зростанням вмісту в крові карбоксигемоглобіну.
Матеріали і методи. 30 постраждалих із політравмою, яких було доставлено до реанімаційної зали в стані травматичного шоку. Визначено показники центральної гемодинаміки, насичення капілярної крові киснем (SpO2, %), перфузійний індекс (ПІ), вміст в крові карбоксигемоглобіну (HbCO, %) за даними фотоплетизмографічного дослідження.
Результати та обговорення. У всіх постраждалих на певних етапах було виявлено транзиторне зростання HbCO у крові. Ми припускаємо, що зростання ендогенної продукції СО в умовах травматичних пошкоджень відбувалося як гем-залежним, так і гем-незалежним шляхом. Зростання HbCO в крові відбувалося після реперфузії. Усі пацієнти надходили до клініки з низьким ПІ (0,1–1,5 %). 70 % хворих надходили з клінікою компенсованого (ПІ = 0,6–1,5 %), а 30 % — в стані декомпенсованого (ПІ = 0,1–0,5 %) шоку. Зменшення SpO2 поєднувалося зі зменшенням ПІ. Зростання HbCO відзначено після забезпечення достатнього об’єму інфузії та знеболювання. При реперфузії у хворих із компенсованим шоком (I–II ступеня тяжкості) HbCO становив 4–10 %, а при декомпенсованому шоку (III–IV ступеня тяжкості) — 12–20 %, а іноді сягав 26 %. Нормалізація HbCO відбувалася із швидкістю, що мала обернений зв’язок із тяжкістю шоку: чим меншою була тяжкість шоку і чим більшими були стартові ПІ та SpO2, тим швидше відбувалася нормалізація HbCO. 
Висновок. Зростання відсоткової концентрації карбоксигемоглобіну в крові у хворих із травматичною хворобою відбувається в період реперфузії та відповідає тяжкості шоку.


Back to issue