Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Інтубація трахеї при свідомості через ilma у хворих з ожирінням є ефективним та безпечним методом забезпечення прохідності дихальних шляхів

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, кафедра хірургії та анестезіології ФПО, м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

Інтубація трахеї при свідомості є стандартною технікою забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих з очікуваними труднощами при виконанні цієї маніпуляції. Пацієнти з ожирінням мають підвищений ризик складної інтубації трахеї. Для розв’язання проблеми тяжких дихальних шляхів золотим стандартом є фіброоптична інтубація (FOI), яка, на жаль, не завжди доступна анестезіологам України. Альтернативою FOI може бути інтубація через надгортанні повітропроводи. 
Мета: визначити відсоток успішності та наявність ускладнень інтубації трахеї при свідомості через інтубуючу ларингеальну маску (ILMA) у хворих з ожирінням. 
Матеріали і методи. У дослідження були включені 38 пацієнтів (12 чоловіків і 26 жінок) віком від 24 до 62 років, з ІМТ 42 ± 6 кг/м2. Предиктори складної інтубації були виявлені у 17 хворих. Інтубацію виконували під місцевою анестезією. Визначали кількість спроб успішної інтубації; відчуття пацієнтів за шкалою «добре», «припустимо», «погано»; інцидентність гіпоксемії та інших ускладнень.
Результати. ILMA була успішно встановлена всім пацієнтам, із відчуттями «добре» і «припустимо» у 36 пацієнтів (94,7 %) і «погано» — у двох. Легка гіпоксемія (Sat 90–95 %) спостерігалась у 12 пацієнтів (31,6 %), тяжкої гіпоксемії (Sat < 90 %) не було в жодного хворого. Інтубація трахеї через ILMA була успішною з першої спроби у 34 пацієнтів (89,5 %), в інших 4 хворих були необхідні 2–4 спроби. Серйозних ускладнень під час та після інтубації через ILMA зафіксовано не було. Кашель та помірне відчуття стороннього предмета спостерігались у 8 (21,1 %) пацієнтів, гіперсекреція з прожилками крові — у 3 (7,9 %) хворих, здуття манжети після інтубації — у 1 (2,6 %) пацієнтки, ненавмисна екстубація — у 1 (2,6 %) хворого.
Висновки. ILMA є безпечним, дуже корисним і простим у використанні пристроєм із високою ймовірністю успіху для інтубації трахеї при свідомості у хворих з ожирінням.


Back to issue