Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Епідуральна анестезія як компонент ERAS-протоколу при лапаротоміях у хворих з ожирінням

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, кафедра хірургії та анестезіології ФПО, м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

ERAS-протоколи в різних галузях хірургії є необхідними для швидшого одужання хворих і, відповідно, для зменшення витрат на лікування. У лапароскопічній баріатричній хірургії все частіше використовують opioid free анестезію. Для лапаротомних операцій у хворих із супутнім ожирінням зменшення доз наркотиків проблематично, але може бути вирішено за рахунок регіональних технік анестезії.
Мета: оцінити вплив епідуральної анестезії (ЕДА) на зміни показників швидкого відновлення після операції (ERAS) при лапаротоміях у хворих з ожирінням.
Матеріали і методи. У дослідження були включені 48 пацієнтів (23 чоловіки і 25 жінок) з ASAІІ–ІІІ, ІМТ 36 ± 6 кг/м2, 31–70 років, прооперованих у зв’язку з новоутвореннями товстої кишки (n = 12); ускладненим перебігом жовчнокам’яної хвороби (n = 13); вентральними грижами (n = 23). У групі 1 (n = 24) ЕДА була компонентом загальної анестезії, у групі 2 (n = 24) ЕДА не застосовували. Порівнювали час екстубації, інтраопераційне дозування фентанілу, післяопераційне дозування морфіну, ускладнення, терміни відновлення перистальтики та перебування в стаціонарі.
Результати. Час екстубації в групі 1 був меншим, ніж в групі 2 (16 ± 8 хв проти 35 ± 12 хв відповідно, р < 0,05), фентанілу також вводили менше при використанні ЕДА, ніж без неї (8,6 ± 0,6 мкг/кг проти 13,2 ± 1,1 мкг/кг відповідно, p < 0,05). Післяопераційна потреба в морфіні в групі 1 була майже в 4 рази нижчою порівняно з групою 2 (10 ± 2 мг/добу проти 40 ± 10 мг/добу відповідно, p < 0,05). Через 48 годин після операції перистальтика кишечника була відновлена у 21 (83 %) пацієнта з групи 1 і тільки в 10 (43 %) хворих із групи 2 (p < 0,05). Легеневі ускладнення виникали частіше в групі 2, ніж у групі 1 (12 проти 3 відповідно, зменшення абсолютного ризику 0,135, 95% ДІ від –0,11 до 0,282). Кількість ліжко-днів не відрізнялася між групами.
Висновки. ЕДА може бути компонентом ERAS-протоколу при лапаротоміях у хворих з ожирінням за рахунок зменшення потреби в опіоїдах і їх негативного впливу на відновлення функції кишечника.


Back to issue