Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Ефективність протибольового захисту на етапі завершення анестезії та в ранньому післяопераційному періоді

Authors: Гомон М.Л., Тереховський А.І., Куцик О.В., Вигонюк А.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Sections: Medical forums

print version

Скорочення терміну оперативного втручання, коротка та менша за силою операційна травма диктують зростання частоти використання більш керованого доступного інгаляційного анестетика (севофлурану) в комбінації з наркотичним аналгетиком короткої дії (фентанілом). Дана схема в режимі Мак-Ваr часто створює проблему недостатнього та нерівномірного протибольового захисту на етапі закінчення оперативного втручання, що намагаються компенсувати нестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ). Використання режиму Мак-Аway за рахунок короткотривалої дії фентанілу часто є причиною вираженого больового синдрому в ранньому післяопераційному періоді.
Метою дослідження було порівняння впливу різних методик короткотривалої інгаляційної анестезії севофлураном у комбінації з фентанілом, налбуфіном, НПЗЗ (парацетамолом) на перебіг закінчення анестезії та раннього післяопераційного періоду. 
Матеріали і методи. Проаналізовано перебіг 64 анестезій у хворих з оперативними втручаннями 2ASA на перегородці та носових ходах носа, гайморових пазухах у відділенні отоларингології Він–ницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Хворі розділені на 3 групи. У першій на етапі закінчення оперативного втручання для додаткового знеболювання використовували фентаніл (0,1 мг), у другій для запобіжної аналгезії — парацетамол (інфулган 500 мг), у третій — налбуфін (налбук 10 мг). Аналізувались показники гемодинаміки (за середнім артеріальним тиском — САТ), больового синдрому (за візуальною аналоговою шкалою болю — ВАШ), психоемоційного стресу (PSM-25), метаболічний компонент стресу за рівнем глікемії.
Результати та обговорення. Аналіз отриманих результатів показав у першій групі помірні коливання САТ наприкінці оперативного втручання, швидке відновлення свідомості й адекватного дихання. Однак відмічено швидке (14,0 ± 0,2 хв) відновлення больового синдрому, утримування його в межах середньої інтенсивності (ВАШ 4,1 ± 0,1 см), психо–емоційну неврівноваженість (PSM-25 173 ± 18 балів), підвищення рівня глікемії (6,7 ± 0,1 ммоль/л). У другій групі спостерігались аналогічні коливання гемодинаміки, швидке відновлення свідомості й адекватного дихання. Відновлення больового синдрому настало через 38 ± 4 хв. Психоемоційний стрес та рівень глікемії перевищували фізіологічну норму. У третій групі не відмічено вірогідного коливання гемодинаміки, відстрочене відновлення дихання і свідомості та пізнє (3,2 ± 0,2 год) відновлення больового синдрому в межах низької інтенсивності, низький рівень глікемії та психоемоційного стресу (106 ± 12 балів). 
Висновки. Досліджена комбінація інгаляційної анестезії з фентанілом не забезпечує адекватного антиноцицептивного захисту під час завершення анестезії севофлураном та в ранньому післяопераційному періоді. Додаткове використання інфулгану в період закінчення оперативного втручання суттєво короткостроково покращує протибольовий захист на етапі закінчення операції та в ранньому післяопераційному періоді. Використання налбуку забезпечило кращі та тривалі результати антиноцицептивної протекції та психоемоційної стабілізації хворого.
Ключові слова: періопераційне знеболювання, психоемоційний стрес, антиноцицептивна про–текція.


Back to issue