Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Ренопротекція при трансплантації нирки

Authors: Гриценко С.М.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: розробка комплексу протиішемічного та протиреперфузійного захисту ниркового трансплантата. 
Матеріали і методи. Проведено дослідження гемодинаміки, кисневого режиму, деяких показників метаболізму, а також крові, яка відтікає від ниркового трансплантата на 5-й та 30-й хвилинах реперфузії, 1-шу, 3-тю, 5-ту, 7-му добу післяопераційного періоду у 204 хворих, котрим виконана алотрансплантація трупної донорської нирки. Хворі розподілені на групи залежно від методики ренопротекції.
У групу 1 (контрольна) включені 117 хворих, які оперовані під тотальною внутрішньовенною анестезією з ШВЛ, керованою гідратацією кристалоїдами в об’ємі, що підтримує ЦВТ на рівні 10–12 мм рт.ст., уведенням блокаторів кальцієвих каналів (верапаміл у дозі 0,15 мг/кг) і манітолу.
У групу 2 включено 87 хворих, які оперовані під тотальною внутрішньовенною анестезією з ШВЛ, керованою гідратацією кристалоїдами в об’ємі, що підтримує ЦВТ на рівні 10–12 мм рт.ст., уведенням в ниркову артерію трансплантата альпростадилу (вазапростан) у дозі 20 мкг і системно у дозі 20 мкг протягом 5 діб.
Перекисне окислювання ліпідів (ПОЛ) оцінювали визначенням первинних і вторинних продуктів ПОЛ. Стан антиокисних механізмів оцінювали за рівнем ретинолу, токоферолу, аскорбінової кислоти, каталази і церулоплазміну. Для кількісного визначення супероксиддисмутази використовували імуноферментний метод із стандартними наборами фірми BenderMedSystems (Австрія). 
Результати та їх обговорення. Встановлено, що до трансплантації нирки у реципієнтів груп 1 і 2 спостерігався нормодинамічний тип кровообігу, артеріальна гіпертензія 1-ї ст., знижена доставка кисню. Вихідний стан ПОЛ у реципієнтів характеризувався підвищеною активністю і пригніченням активності АОС. На 5-й хвилині реперфузії у реципієнтів 2-ї групи у венозній крові, що відтікає від ниркового трансплантата, має місце субкомпенсований метаболічний ацидоз. Концентрація СuZn-супероксиддисмутази вірогідно зросла в середньому на 47,3 % порівняно з вихідним показником. Концентрація вітаміну А була знижена в середньому на 9,6 %. На 30-й хвилині після відновлення кровотоку трансплантата у реципієнтів 2-ї групи у венозній крові продовжував зберігатися субкомпенсований метаболічний ацидоз. У реципієнтів групи 1 посилення процесів ПОЛ спостерігалося тільки в першу добу. На етапі реперфузії ниркового трансплантата у реципієнтів 2-ї групи активність системи ПОЛ обмежувалася підвищенням активності СuZn-супероксиддисмутази на фоні зниження вивчених ланок АОС. У найближчому і ранньому післяопераційному періодах обмеження активності процесів ПОЛ в основному відбувалося за рахунок зростання каталазної активності. Концентрація аскорбінової кислоти була нижча від норми більш ніж у три рази. Негайна функція ниркового трансплантата відзначена: в контрольній групі у 86,3 % реципієнтів, у групі 2 — у 94,87 %. Комплексна програма анестезії та протиішемічного захисту трансплантатів дозволяє збільшити кількість ниркових трансплантатів із негайною функцією на 8,48 % (р < 0,05), зменшити тижневу летальність з 1,7 % до 0. Фармакологічний протиішемічний захист ниркових трансплантатів на етапі реперфузії більш ефективний при використанні альпростадилу (вазапростану) у реципієнтів 2-ї групи з керованою гідратацією кристалоїдами до досягнення у реципієнтів цільового ЦВТ 10–12 мм рт.ст.
Висновки. При застосуванні вазапростану на етапі реперфузії ниркового трансплантата активність системи ПОЛ обмежувалася підвищенням активності СuZn-супероксиддисмутази. На 5-й і 30-й хвилинах реперфузії мали місце різнонаправлені зміни ланок АОС: підвищення антиоксидантної активності СuZn-супероксиддисмутази і зниження активності вітамінів А, Е і С при незмінній пригніченій активності каталази і церулоплазміну. 


Back to issue