Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих із гострою шлунково-кишковою кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту

Authors: Дементьєва М.О., Білецький О.В.
Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17, м. Харків, Україна
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: створення умов для первинного (консервативного) гемостазу у зоні кровотечі (виразки), який унеможливлює подальшу кровотечу у хворих із ГШКК.
Матеріали і методи. Нами був запропонований спосіб невідкладного консервативного гемостазу та зупинки кровотечі у хворих із ГШКК з верхніх та нижніх відділів ШКТ, в основу якого покладена мета зменшення крововтрати завдяки якнайшвидшому консервативному, неспецифічному гемостазу та припинення кровотечі у результаті утворення стійкого геморагічного згустка.
Згідно із запропонованим способом введення ліофілізованої плазми людини, хлориду кальцію та амінокапронової кислоти виконується у вигляді водної бовтанки гемостатичної губки, для чого вводять м’який еластичний зонд — через рот або ніс у шлунок (у випадку кровотечі з верхніх відділів ШКТ) чи анус у товсту кишку до спадних відділів попереково-ободової кишки (у випадку кровотечі з нижніх відділів ШКТ). У зонд вводять 100 мл водяної бовтанки гемостатичної губки.
Спосіб був використаний нами на тлі комплексної інтенсивної терапії у 22 клінічних ситуаціях (18 ГШКК з верхніх відділів, 4 з нижніх відділів ШКТ).
Результати та обговорення. Розроблений спосіб показав себе ефективним, простим у виконанні. В усіх хворих на фоні його використання у комплексній інтенсивній терапії ГШКК вдалося призупинити маніфестацію кровотечі. При проведенні в подальшому ендоскопічних досліджень була діагностована зупинка кровотечі завдяки утворенню геморагічних згустків. У подальшому хворі продовжували отримувати комплексну інтенсивну терапію з урахуванням особливостей перебігу захворювання. 
Висновки. Запропонований спосіб може використовуватися на тлі комплексного лікування гострої шлунково-кишкової кровотечі з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового такту. Своєчасне застосування способу є етіопатогенетичним і може бути основою для адекватного невідкладного консервативного гемостазу у хворих із ГШКК з верхніх та нижніх відділів ШКТ.


Back to issue