Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Загальна анестезія та когнітивна сфера, стан

Authors: Дубівська С.С., Бітчук М.Д., Мєщаніна Д.Р.
Харківський національний медичний університет, кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії, м. Харків, Україна

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. За останні десятиріччя набула актуальності проблема впливу анестезії та хірургічного втручання на когнітивні функції пацієнтів у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді. 
Метою даного дослідження є оцінка впливу загальної анестезії на стан когнітивної функції з подальшою розробкою методів її корекції.
Для досягнення даної мети нами було проведено дослідження когнітивної сфери у 98 хворих із гострою хірургічною патологією на 1-шу, 7-му, 30-ту добу після оперативного втручання порівняно з передопераційним періодом. Дослідження було проведено на базі ХМКЛШНМД ім. проф. О.І. Мєщанінова. Оперативне втручання проводили в умовах загальної багатокомпонентної анестезії зі штучною вентиляцією легенів із використанням пропофолу та фентанілу.
Методи дослідження. Клінічні: анамнестичні дані, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, центральний венозний тиск та інші.
Лабораторні: концентрація гемоглобіну, лейкоцитарна формула, загальний білок, глюкоза, сечовина, лактат, піруват, креатинін, білірубін, АЛТ, АСТ.
Дослідження когнітивної сфери: шкала ММSE, тест малювання годинника, тест «5 слів», батарея тестів на лобну дисфункцію, метод Шульте. 
Результати. Під час дослідження нами були отримані дані, що вказують на зниження в післяопераційному періоді когнітивної функції у пацієнтів з ургентною хірургічною патологією в умовах проведення загальної анестезії. 
На 1-шу добу за усіма шкалами результати були знижені від 28,3 до 17,6 %, на 7-му добу дослідження — від 21,8 до 6,9 %, а на 30-ту добу від 17,1 % в осіб похилого віку до нормалізації у переважної більшості пацієнтів. Коливання мають залежність від віку та освіти пацієнтів. 
Висновки. Отримані нами дані дослідження когнітивної функції у пацієнтів в післяопераційному періоді порівняно з передопераційним періодом вказують на наявність змін когнітивної сфери. Ці зміни залежать від віку хворого та попереднього, доопераційного стану когнітивної сфери.


Back to issue