Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Паравертебральна аналгезія при торакальних операціях

Authors: Кіндяк І.Р., Тітов І.І., Волошинський О.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Незважаючи на широкий арсенал знеболюючих засобів, якість післяопераційного знеболювання бажає бути кращою. Останні 2 роки у відділенні торакальної хірургії більшість планових торакотомій знеболюються за допомогою паравертебральної аналгезії. 
Мета: вивчити ефективність післяопераційного знеболювання шляхом паравертебрального введення місцевих анестетиків та порівняти його з іншими методиками.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились у відділенні торакальної хірургії обласної клінічної лікарні. Усі пацієнти отримували премедикацію (наркотичні анальгетики та антигістамінні засоби). Наркоз проводився севофлюраном на низьких потоках. Пацієнтам (до операції або після закінчення) катетеризовано паравертебральний або епідуральний простір. Рівень болю в післяопераційному періоді оцінювався за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Хворі були розділені на 3 групи: пацієнти першої групи отримували знеболювання системними засобами (наркотичні анальгетики і нестероїдні протизапальні препарати + парацетамол), другої групи — парацетамол + епідуральну аналгезію, третьої — парацетамол + паравертебральну аналгезію.
Результати та їх обговорення. Якість знеболювання в першій групі за ВАШ дорівнювала 3 балам, у другій групі — 1,5 бала, у третій — 1 балу. Ефект паравертебральної аналгезії тривав від 3 до 8 годин, у той час як епідуральне знеболювання не перевищувало 2,5–3 годин. У пацієнтів другої групи мало місце зниження систолічного артеріального тиску на введення місцевого анестетика на 10–30 мм рт.ст. 
Висновки. 1. Паравертебральна методика є технічно простішою за епідуральну анестезію у верхньогрудному відділі. 2. Якість знеболювання при паравертебральному введенні вища, ніж при епідуральному і системному введенні знеболюючих. 3. Менша кількість гіпотензивних розладів, ніж при епідуральній анестезії. 4. Паравертебральна анестезія може бути рекомендована як засіб вибору в торакальній хірургії. 5. У жодного хворого, який отримув паравертебральну анестезію, не розвинувся хронічний больовий синдром.


Back to issue