Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Зміни системи гемостазу у хворих після трансуретральних резекцій передміхурової залози

Authors: Кокалко М.М., Коновчук В.М., Ковтун А.І.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

Пошкодження судин під час трансуретральної резекції передміхурової залози (ТУРПЗ) та інтра–операційна кровотеча призводять до активації системи гемостазу, що підвищує ризик розвитку тромбогеморагічних ускладнень у післяопераційному періоді.
Мета дослідження: вивчити можливі способи профілактики тромбогеморагічних ускладнень при проведенні ТУРПЗ.
Матеріал і методи. Проведено дослідження системи гемокоагуляції у хворих до ТУРПЗ та наступної після операції доби. Зміни системи гемокоагуляції спонукали призначати нефракційонований гепарин (10 тис. од. на добу в поєднанні із свіжезамороженою плазмою 5 мл/кг на добу) за умов відсутності кровотечі з операційної рани.
Результати та їх обговорення. Застосування нефракційонованого гепарину в комплексному лікуванні хворих з гіпокоагуляцією сприяло підвищенню максимальної амплітуди тромбоеластограми в 1,9 раза. Еластичність кров’яного згустка та модуль його пружності зростали майже в 2,5 раза і не відрізнялись від контрольних даних. Зауважимо, що при цьому період специфічного тромбоцитарного згортання крові скорочувався в 1,5 раза і також відповідав даним осіб групи контролю.
Висновок. Таким чином, призначення хворим з гіпокоагуляцією, що розвинулась внаслідок внутрішньосудинного згортання крові (під впливом ТУРПЗ), нефракційонованого гепарину сприяє нормалізації гемостатичного потенціалу внаслідок прискорення тромбіногенезу і відновлення функціональної активності тромбоцитів і дозволяє знач–но знизити ризик розвитку тромбогеморагічних ускладнень.


Back to issue