Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Особливості регуляції системи кровообігу у хворих на тяжкий сепсис

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

На початку ХХІ ст. сепсис, як і раніше, залишається однією з найактуальніших проблем медицини. Щорічно спостерігається ріст захворювання без зниження смертності.
Мета: за умови компенсованої сепсис-індукованої гіпотензії створити гемодинамічне плато за показниками середнього артеріального тиску та хвилинного об’єму кровообігу, дослідити вплив збільшення об’єму позаклітинного простору на показники кардіо- та гемодинаміки.
Матеріали та методи. До критеріїв включення ввійшли пацієнти з гнійно-септичними ускладненнями (переважно хірургічний, абдомінальний сепсис) з маніфестацією ендотоксикозу, дофамінергічної підтримки (5–10 мкг/кг • хв), біохімічних критеріїв дебюту тяжкого сепсису (лактат ≥ 2 ммоль/л, С-реактивний білок ≥ 2 стандартних відхилень від норми) та ін. Показники гемодинаміки визначали загальноклінічними методами та ультра–звуковим портативним сканером НТІ PU-2200 (USA).
Результати та обговорення. У роботі досліджено вплив збільшення об’єму позаклітинного простору розчином Рінгера (7–8 мл/кг зі швидкістю 18–
20 мл/хв) на систему кровообігу пацієнтів із сепсис-індукованою гіпотензією та дофамінзалежною компенсацією за умови створення належного компенсаторного гемодинамічного плато. Найбільш суттєвими результатами стали реєстрація помірного підвищення хвилинної роботи лівого шлуночка та збереження на рівні стартових цифр показників коефіцієнта насосної спроможності серця, ударної роботи лівого шлуночка та потужності шлуночків. Проте збільшення корегованої тиском частоти на 10,0 ± 4,6 % (Δ, Р ≤ 0,05) від початкового рівня та на 22 % порівняно з контрольними дослідженнями свідчить про депресію барорефлекторної регуляції кровообігу.
Висновки. Встановлено, що серед дисрегуляторних змін у пацієнтів із тяжким сепсисом спостерігається депресія барорефлекторної регуляції волюморегуляторної функції системи кровообігу.


Back to issue