Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Феохромоцитома: алгоритм етапного періопераційного гемодинамічного менеджменту

Authors: Кунатовський М.В.(1), Дубров С.О.(2), Ларін О.С.(1), Товкай О.А.(1)
1 - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних рганів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: впровадження алгоритму етапного періопераційного гемодинамічного контролю (ЕПОГК) як компонента анестезіологічного менеджменту пацієнтів із феохромоцитомою.
Матеріали і методи. Оптимізований анестезіологічний менеджмент 33 жінок із феохромоцитомою наднирників при хірургічному видаленні шляхом відеоасистованої лапароскопічної адреналектомії. Усім пацієнткам застосовувався алгоритм ЕПОГК. 
Перший етап — передопераційна таблетована гіпотензивна терапія до надходження в стаціонар.
Другий етап — передопераційна інфузійна керована гіпотензивна терапія урапідилом та корекція гіповолемії збалансованими кристалоїдними розчинами та 10% розчином гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) (200/0,5).
Третій етап — інтраопераційна інфузійна керована гіпотензивна терапія урапідилом під конт–ролем центральної гемодинаміки.
Четвертий етап — профілактика наднирникової недостатності та корекція гіповолемії.
Результати та обговорення. Усі хворі мали вірогідно (p < 0,001) підвищений рівень метанефринів добової сечі — до 1831,6 ± 337,9 мкг/24 год (конт–роль — 169,3 ± 12,7 мкг/24 год). Згідно з розробленим алгоритмом ЕПОГК на 1-му етапі застосовували доксазозин у дозі 10,0 ± 1,0 мг або урапідил в дозі 144,0 ± 11,2 мг у 2 прийоми. На 2-му етапі виконували гемодилюцію 10% ГЕК (200/0,5) 3–4 мл/кг після попередньої волемічної нагрузки ізотонічними збалансованими кристалоїдами в дозуванні 6–7 мл/кг/час та інфузійну керовану гіпотензивну терапію урапідилом зі швидкістю 9,7 ± 1,9 мг/год. На 3-му етапі інтраопераційно швидкість інфузії урапідилу становила 1,25 ± 0,08 мг/хв (додатково при хірургічному виділенні наднирника із феохромоцитомою болюсно вводився урапідил 25–50 мг внутрішньовенно при виявленні навіть мінімального підвищення артеріального тиску). На 4-му етапі здійснювалась профілактика наднирникової недостатності (гідрокортизон внутрішньом’язово в дозі 268,7 ± 4,2 мг на добу) та гіповолемії.
Висновки. Впровадження ЕПОГК при підготовці до операції та під час хірургічного втручання є ефективним, легко керованим і безпечним методом стабілізації показників гемодинаміки. Летальних випадків не було відмічено.


Back to issue