Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Взаємозв’язок рівня креатиніну та неренальних факторів

Authors: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

Маркери, що використовуються у клініці, потребують встановлення чутливості та специфічності, оскільки є орієнтирами прийняття клінічного рішення і, таким чином, безпосередньо впливають на прогноз одужання кожного пацієнта.
Мета: встановити наявність зв’язку між рівнем креатиніну у сироватці крові та неренальними факторами. 
Матеріали і методи. У дослідження включено 100 хворих з операціями на поверхні тіла і малими гнійними операціями. Визначення вмісту креатиніну проводили у крові методом Яффе — Поппера з депротеїнізацією пікриновою кислотою. Первинні результати наукового дослідження заносили в електронну базу даних. База даних була розроблена нами для уніфікації вводу, зберігання та обчислення результатів за допомогою програмної оболонки Microsoft Access (Microsoft Copr., 1992–2012). Кореляційний аналіз проводили у програмі SPSS for Windows 17.0 (SPSS Inc., 1989–2010).
Результати та обговорення. Коефіцієнт кореляції r для чоловічої статі — 0,336. При цьому для віку і чоловічої статі r становив 0,589. Для всіх пацієнтів незалежно від статі було характерне зростання рівня креатиніну з віком, причому прямий кореляційний зв’язок за коефіцієнтом кореляції — 0,779. Із збільшенням маси тіла рівень креатиніну у плазмі крові також зростав, r становив 0,651.
Висновки. Рівень креатиніну може змінюватись в широкому діапазоні залежно від багатьох неренальних факторів (вік, стать, маса тіла), що повинно обов’язково враховуватись у клініці.


Back to issue