Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Зміни показників фукцій нирок при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу як прогностичні маркери

Authors: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

Синдром ендогенної інтоксикації, як провідна ланка патогенезу та взаємообтяжуючий фактор при гнійно-септичних ускладненнях, вимагає розробки чітких критеріїв оцінки стану пацієнта шляхом моніторингу провідного органа системи детоксикації оргазму — нирок.
Мета: вивчити показники функцій нирок (іоно-, волюмо-, осморегуляторної, детоксикаційної, екскреторної) при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу (СЕІ ГСГ).
Матеріали і методи. Відповідно до розроблених критеріїв включення досліджено показники функцій нирок при СЕІ ГСГ у 22 хворих та синдромі системної запальної відповіді у 13 хворих (контрольна група). Використовували наступні методи: загальний аналіз сечі, креатинін та сечовина крові, креатинін сечі, іонограма, визначення рівня молекул середньої маси, ультрасонографія, розрахункові та статистичні методи. Рівень ендотоксикозу оцінювався за допомогою клітинно-гуморального індексу інтоксикації. 
Результати та обговорення. Рівень діурезу у хворих обох груп статистично не відрізнявся та становив 0,95 ± 0,04 мл/хв та 0,68 ± 0,03 мл/хв у пацієнтів контрольної та порівняльної груп відповідно. Проте рівень креатиніну у плазмі крові був більший — 156,0 ± 4,2 ммоль/л порівняно з контролем. З іншого боку, спостерігались суттєві зміни швидкості клубочкової фільтрації (у групі І — 66,0 ± 2,1 мл/хв та 118,0 ± 2,7 у контролі), абсолютної реабсорбції води (у групі І — 65,34 ± 1,86 мл/хв та 117,04 ± 1,84 мл/хв 
у контролі) та екскреції електролітів (Na — 59,0 ± 4,6 мкмоль/хв у групі І та 106,0 ± 4,0 мкмоль/хв 
у контролі; K — 50,6 ± 3,0 мкмоль/хв у групі І та 64,0 ± 3,1 мкмоль/хв у контролі). Указані зміни корелювали із рівнем ендотоксикозу. Чутливість коливалась від 30 % для значення швидкості діурезу до 62 % для рівня креатиніну крові.
Висновки. Досліджувані показники функцій нирок при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу мають задовільну чутливість для прогнозування стану пацієнта.


Back to issue