Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Профілактика післяопераційної когнітивної дисфункції препаратом гліятон (холіну альфосцерат) у пацієнтів хірургічного профілю після загальної анестезії

Authors: Матвійчук М.С., Москалець С.М., Філоновіч Л.М., Гордіна С.Г., Компанієць Д.В., Белевцова І.О., Назаренко Т.В., Щербина К.О., Іванютін А.В.
КЗ «МЛШМД ДОР», м. Дніпродзержинськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Метою дослідження було встановлення ефективності гліятону (холіну альфосцерату), який є центральним холіноміметиком, на час пробудження та тривалість відновлення свідомості після загальної анестезії.
Матеріали і методи. На базі Дніпродзержинського КЗ «МЛШМД ДОР» проведене ретроспективне контрольоване дослідження у пацієнтів хірургічного профілю при термінових втручаннях після загальної анестезії. Обслідувано 36 хворих, за добровільною інформованою згодою, віком від 36 до 60 років, котрим проводилось термінове втручання під загальною анестезією в стандартному дозуванні препаратів тривалістю понад годину, без значної супутньої патології. Хворі були розподілені на 2 групи. Група 1 (n = 18) — вводився гліятон в дозі 1000 мг 
(250 мг/мл — 4 мл) внутрішньовенно на початку накладання швів та при завершенні введення будь-яких анестетиків. Побічних реакцій у вигляді нудоти та блювоти не спостерігали. Група 2 (n = 18) — проводилась ретроспективна оцінка за наркозними картами без введення гліятону. Критерієм оцінки служив час перебування пацієнта на штучній вентиляції легень, відновлення свідомості пацієнтів після пробудження при відновленні рефлексів та м’язового тонусу, адекватного спонтанного дихання та здатності виконування команд.
Результати та обговорення. При аналізі часу від останнього введення анестетика до екстубації трахеї було виявлено статистично значну різницю між пацієнтами контрольної групи та групи з використанням препарату гліятон, що свідчило про вірогідно краще відновлення свідомості після оперативних втручань в умовах загальної анестезії. 
Висновки. Гліятон значно скорочує час пробудження та екстубації пацієнтів у найближчий післяопераційний період. Отримані дані дозволяють рекомендувати введення препарату гліятон в дозі 1000 мг пацієнтам хірургічного профілю після загальної анестезії з метою профілактики післяопераційної когнітивної дисфункції.


Back to issue