Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Комбінована анестезія при апендектомії

Authors: Матвійчук М.С., Гордіна С.Г., Філонович Л.М., Назаренко Т.В., Белевцова І.О., Компанієць Д.В., Щербина К.О., Іванютін А.В., Москалець С.М.
КЗ «МЛШМД ДОР», м. Дніпродзержинськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка перебігу комбінованого анестезіологічного забезпечення та периопераційного періоду при апендектомії. 
Матеріали і методи. Проаналізовано результати лікування 60 пацієнтів, прооперованих з приводу гострого апендициту, віком від 25 до 60 років, за операційно-наркозним ризиком АSА ІІ–ІІІ та середньою тривалістю 60 хвилин. Пацієнтів розділили на дві групи: основна — загальна анестезія з інфільтраційною анестезією операційного поля місцевим анестетиком (n = 35) і контрольна — загальна анестезія без інфільтраційної анестезії операційного поля (n = 25).
З дослідження виключено пацієнтів, які мали протипоказання до застосування місцевих анестетиків, судоми в анамнезі, серцеві блокади. Оцінку періоду відновлення після загального знеболення проводили за такими критеріями: 
— час пробудження після анестезії;
— рівень відновлення за модифікованою шкалою Альдрета;
— нудота та блювання протягом двох годин після операції;
— оцінка болю за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) протягом доби.
Висновки. 1. При застосуванні комбінованої анестезії (загальна анестезія зі штучною вентиляцією легень (ШВЛ) та загальна анестезія без ШВЛ з інфільтраційною анестезією місцевими анестетиками операційного поля) у пацієнтів основної групи були зменшені дози наркотичних анальгетиків та анестетиків під час наркозного забезпечення, також час пробудження був вірогідно коротший порівняно з пацієнтами контрольної групи. 2. Знеболювання в ранньому післяопераційному періоді проводилось нестероїдними протизапальними препаратами (кейвер, дексалгін). В основній групі вираженість больового синдрому була вірогідно нижчою за ВАШ. Нудоти та блювання в основній групі не відмічено, у контрольній групі — у двох випадках, що коригувалось введенням ондансетрону 4–8 мг в/в. 3. В основній групі задоволеність пацієнтів наданням анестезіологічного забезпечення була вищою за контрольну групу.


Back to issue