Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Фактори ризику та профілактика тромбоемболії легеневої артерії у хворих із нейрохірургічною патологією

Authors: Мінов С.В., Міроненко О.В., Пархоменко О.В., Журахівський О.Ю.
Відділення інтенсивної терапії та анестезіології № 1 Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: визначити фактори ризику тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) у післяопераційному періоді у хворих із нейрохірургічною патологією та їх методи профілактики. 
Матеріали та методи. Дослідження проводили на основі даних з історій хвороб 163 хворих із ней–рохірургічною патологією. Хворі були розділені на дві групи. До 1-ї групи входили пацієнти, які померли внаслідок ТЕЛА в післяопераційному періоді (n = 63), до 2-ї — пацієнти, які не мали тромбоемболічних ускладнень (n = 100). 
Результати. Хворі мали супутню патологію, як чоловіки, так і жінки. Смертність унаслідок ТЕЛА у віці 41–60 років у 2 рази вища за таку у хворих віком 18–40 років, у віці старше 60 років — у 2,5 раза більша, ніж у групі хворих віком 18–40 років. Смертність від ТЕЛА у хворих із тромбофлебітом нижніх кінцівок у 3 рази частіша, із гіпертонічною хворобою — у 2,61 раза, при фібриляції та миготінні передсердь — більше ніж у 2 рази порівняно з хворими, які не мали такої патології. Збільшує смертність від ТЕЛА: підвищений рівень гематокриту — у 1,4, цукровий діабет — у 1,21 раза. Ожиріння не підвищує ризик смерті внаслідок ТЕЛА. 
Висновки. Факторами, що підвищували ризик ТЕЛА, є тромбофлебіт судин нижніх кінцівок, гіпертонічна хвороба та фібриляція, миготіння передсердь. Помірний ризик смертності викликали цукровий діабет та підвищений рівень гематокриту, а стать та ожиріння не впливали. До профілактичних заходів рекомендовані: еластична компресія нижніх кінцівок перед, під час і після операції; рання активізація після операції; адекватна гідратація; переміжна пневматична компресія нижніх кінцівок; призначення низькомолекулярного гепарину або нефракціонованого гепарину через кілька днів після операції під суворим контролем згортаючої системи крові.


Back to issue