Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Особливості анестезіологічного забезпечення операцій із приводу пухлин задньої черепної ямки

Authors: Павленко І.А., Щирба С.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: з’ясувати особливості періопераційного ведення хворих із пухлинами задньої черепної ямки. 
Матеріали та методи. На базі комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги було розглянуто 7 випадків новоутворення задньої черепної ямки за 2015 рік, проведено їх клінічний аналіз. 
Результати. Вік хворих становив 22–78 років. Тривалість захворювання — від 1 місяця до 1 року. Тривалість операції — від 2 до 5 годин. Ступінь анестезіологічно-операційного ризику за ASA був II–III. Анестезія проводилася внутрішньовенними анестетиками із використанням штучної вентиляції легень у режимі IMV. Для знеболення застосовувався фентаніл в стандартній дозі. Положення на столі усіх пацієнтів було лежачи на боці, залежно від локалізації новоутворення, із поворотом допереду. Інтраопераційний моніторинг включав у себе контроль гемодинаміки — cереднє значення артеріального тиску під час операції було 140/80 мм рт.ст.; під час введення в наркоз спостерігалася тахікардія (80–92 уд. за хв), що переходила в брадикардію (62–50 уд. за хв); внутрішньочерепного тиску (10–20 мм вод.ст.); 
сатурації (88–100 %); визначення pO2та pCO2 (40–65 мм рт.ст.), pH крові (7,28–7,38); у всіх пацієнтів була нормоволемія перед оперативним втручанням, рівень натрію становив 130–135 ммоль/л, а після її завершення — 148–150 ммоль/л; рівень 17-оксикортикостероїдів був знижений як у чоловіків (3–
6 мг/день), так і в жінок (2–4 мг/день). Усі пацієнти після операції були переведені в анестезіолого-реанімаційне відділення. 
Висновок. Особливості анестезіологічного забезпечення при операціях із приводу пухлин зад–ньої черепної ямки зумовлені унікальним поєднанням проблем: обструктивної гідроцефалії, пошкодження життєво важливих центрів стовбура мозку, нестандартного положення хворого на операційному столі, пневмоцефалії, постуральної артеріальної гіпотонії та повітряної венозної емболії — та вимагають постійного моніторингу життєво важливих функцій, внутрішньочерепного тиску, водно-електролітного обміну, кислотно-основного стану, діурезу, рівня кортикостероїдів, раціонального призначення режиму штучної вентиляції легень.


Back to issue