Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Вплив плазмаферезу нирок при ендотоксикозі септичного генезу

Authors: Рибарчук А.В., Коновчук В.М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Серед основних механізмів розвитку багатьох критичних станів та летальних наслідків виділяють ендогенну інтоксикацію (ендотоксикоз). Можливості компенсаторних механізмів відповіді організму на автоагресію поступово виснажуються, і стає незворотним прогресування ендотоксикозу. За даної ситуації жодна система життєзабезпечення організму не може бути інтактною, а тим більше видільна як одна із основних ланок детоксикації. 
Мета: вивчити вплив плазмаферезу об’ємом 900–1200 мл на детоксикаційну функцію нирок при ендотоксикозі. 
Матеріали та методи. 40 пацієнтів з ендотоксикозом септичного генезу. Об’єктивізацію досліджень проводили за показниками токсичності плазми крові, сечі, екскреції та кліренсу токсичних речовин. 
Результати та обговорення. Після проведення сеансу плазмаферезу у хворих досліджуваної групи, порівняно з вихідними показниками, спостерігалося вірогідне зниження токсичності плазми на 25,0 ± 8,2 %, а токсичність сечі підвищувалася на 62,0 ± 9,8 % (математичні розрахунки на основі результатів парамеційного тесту та визначення МСМ); екскреція токсинів зросла на 179,0 ± 41,9 %; кліренс токсичних речовин вірогідно підвищувався на 261,0 ± 108,8 % (∆р ≤ 0,05). Після проведення сеансу плазмаферезу у хворих спостерігалося вірогідне збільшення індексу звільнення від токсичних речовин на 116,0 ± 48,3 % (∆р ≤ 0,05). 
Висновки. Застосування дискретного плазмаферезу із замісним використанням глюкозо-сольового розчину знижує рівень ендотоксемії, підвищує токсичність сечі, екскрецію токсинів нирками та їх кліренс, що суттєво впливає на якість результатів інтенсивної терапії ендотоксикозу.


Back to issue