Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Шляхи оптимізації надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях в умовах гібридної війни

Authors: Cірко А.Г., Дзяк Л.А., Мізякіна К.В.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: на основі аналізу повноти та якості надання медичної допомоги при черепно-мозкових пораненнях (ЧМП) запропонувати шляхи її оптимізації. 
Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів лікування 132 потерпілих із тяжкими ЧМП. Поранення були отримані під час гібридної війни на сході України в 2014–2015 рр. Вивчено такі індикатори якості надання медичної допомоги при ЧМП: строки від моменту поранення до госпіталізації на етапі спеціалізованої медичної допомоги (СМД); строки від моменту поранення до початку нейрохірургічної операції; недоліки оперативних втручань на етапі кваліфікованої медичної допомоги (КМД); частота та причини виконання повторних оперативних втручань на етапі СМД; частота та характер ускладнень; рівень та основні причини летальності. 
Результати та обговорення. КМД пораненим надавали у військових шпиталях, міських та районних лікарнях Донецької та Луганської областей, СМД — в обласній клінічній лікарні м. Дніпро. На етапі КМД оперовано 53 (40,2 %) поранені. Повторно оперовано в обласній лікарні 23 поранені (43,4 %). Серед 79 первинно оперованих поранених в обласній лікарні реоперовано лише 8,9 %. У перші 12 годин із моменту поранення в обласній лікарні оперовано 29,4 % потерпілих, у перші 24 години — 57,8 %, у перші 72 години — 88 (86,3 %) поранених. Гнійно-септичні ускладнення діагностовано в 13 (9,8 %) поранених. Померло 16 потерпілих. Летальність становила 12,1 %. Летальність серед поранених, оперованих на етапі КМД, — 33,3 %, серед первинно оперованих на етапі СМД — 5,6%. У 14 випадках причиною смерті були тяжкі первинні структурні ушкодження мозку, і лише в 2 випадках — гнійно-септичні ускладнення. 
Висновки. З метою оптимізації надання медичної допомоги при ЧМП в умовах гібридної війни обґрунтовано застосування таких концептуальних підходів: концепції ранньої спеціалізованої ней–рохірургічної допомоги; інтенсивної терапії, направленої на профілактику вторинних ушкоджень головного мозку; концепції ранньої реконструктивної нейрохірургії в гострому періоді вогнепальних ЧМП.


Back to issue