Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Центральна гемодинаміка, транспорт і споживання кисню при аортокоронарному шунтуванні з штучним кровообігом в умовах високої грудної епідуральної блокади

Authors: Собокарь В.О., Гриценко С.М.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета — вивчення впливу високої грудної епідуральної блокади на центральну гемодинаміку та систему транспорту — споживання кисню при анестезіологічному забезпеченні операцій аортокоронарного шунтування з штучним кровообігом (ШК). 
Матеріал і методи дослідження. Проведено аналіз перебігу анестезії в 85 хворих, яким виконали операції аортокоронарного шунтування з ШК в умовах комбінованої анестезії на основі високої грудної епідуральної блокади. На етапах операції визначали серцевий індекс (СІ), ударний індекс, фракцію викиду (ФВ) і індекс загального периферійного судинного опору (ІЗПСО). Одночасно проводили оксиметрію крові, аналіз кислотно-основного стану та розраховували параметри системи транспорту — споживання кисню: вміст кисню в артеріальній крові, його доставку (DO2), споживання (VO2) та коефіцієнт утилізації (КУО2). 
Результати дослідження та їх обговорення. Після індукції встановлювався гіподинамічний тип кровообігу: СІ — 2,27 ± 0,69 л • хв–1 • м–2, ІЗПСО — 2618 ± 1036 дін • с • см–5 • м–2, при цьому систолічна функція покращувалась, про що свідчило зростання ФВ до 57,4 ± 8,7 % порівняно з 54,4 ± 7,3 % перед операцією (р = 0,016). Після ШК СІ зростав до 3,72 ± 0,96 л • хв–1 • м–2 за рахунок частоти серцевих скорочень і систолічної функції серця, а ІЗПСО знижувався. КУO2, pvO2 і SatvO2 не виходили за межі референтного інтервалу, не спостерігали також і метаболічних розладів на тканинному рівні. 
Висновки. Проведення високої грудної епідуральної блокади під час операцій аортокоронарного шунтування з ШК призводило до покращення систолічної функції міокарда і зберігало більшість параметрів центральної гемодинаміки та системи транспорту — споживання кисню в межах референтних значень.


Back to issue