Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізація опіоїд-зберігаючого та антиеметичного компонентів

Authors: Тарасенко С.О.(1), Дубров С.О.(2), Ларін О.С.(1), Черенько С.М.(1), Горобейко М.Б.(1)
1 - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи — оцінка опіоїд-зберігаючого та антиеметичного компонентів білатеральної блокади поверхневого шийного сплетіння (ББПШС) на фоні загальної анестезії севофлураном або пропофолом у комплексі анестезіологічного менеджменту пацієнтів із тиреотоксикозом, яким виконуються тиреоїдектомії.
Матеріали та методи. Пацієнти з тиреотоксикозом розподілені на 2 групи: група збалансованої аналгезії (ЗА) — 79 хворих, контрольна група — 87 хворих. Залежно від виду загальної анестезії — інгаляційна севофлураном (С) або ТІВА пропофолом (П) — пацієнти розподілені на підгрупи ЗА-С — 35 хворих, ЗА-П — 44, К-С — 46 пацієнтів і К-П — 41 пацієнт. У підгрупах ЗА-С і ЗА-П був застосований комплекс збалансованої мультимодальної аналгезії (ЗММА), що включав в/в введення дексаметазону 8 мг, декскетопрофену в/в 50 мг та ББПШС 0,5% розчином бупівакаїну. Проводилась оцінка болю за ВАШ, споживання наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, частоти та вираженості післяопераційної нудоти та блювання (ПОНБ) протягом перших 24 годин п/о періоду.
Результати та обговорення. ЗММА у вигляді ББПШС на фоні базової анестезії севофлураном знижує потребу  в опіоїдах і іх споживання. Завдяки високій ефективності ББПШС у підгрупах ЗА-С і ЗА-П не було доцільним застосування наркотичних анальгетиків в п/о періоді на відміну від підгруп К-С і К-П, де вони були застосовані у 94,9 і 93,7 % хворих відповідно. Біль за ВАШ у підгрупах ЗА-С та ЗА-П був слабкий і вірогідно (p < 0,05) нижчий, ніж у підгрупах К-С та К-П. Застосування ЗММА на фоні базової анестезії севофлураном в підгрупі ЗА-С забезпечує інтраопераційну опіоїд-зберігаючу дію: вірогідне (p < 0,05) зниження споживання фентанілу до 303,4 ± 14,4 мкг за операцію, що менше на 19,5; 20,5 та 31,6 %, ніж у підгрупах К-С, ЗА-П і К-П відповідно. Комплекс ЗММА дозволив вірогідно (p < 0,05) підвищити рівень пацієнтів без ПОНБ до 74,3 та 77,3 % у підгрупах ЗА-С і ЗА-П відповідно. Досягнуто вірогідне зниження загальної суми балів за шкалою ПОНБ у підгрупі ЗА-П до 0,36 ± 0,11, що на 60,6 та 55,2 % менше, ніж у підгрупах К-С і К-П. Для підгрупи ЗА-С цей показник становив 0,43 ± 0,11 і був на 53,1 та 46,7 % вірогідно (p < 0,05) меншим, ніж у підгрупах К-С і К-П.
Висновки. Комплекс ЗММА на фоні базової анестезії севофлураном забезпечує найкращу інтраопераційну опіоїд-зберігаючу дію: вірогідне (p < 0,05) зниження інтраопераційного споживання фентанілу до 303,4 ± 14,4 мкг; найнижчі показники ВАШ у перші 6 годин після операції.
Найкраща антиеметична схема — це використання ЗММА на фоні базової анестезії пропофолом із додаванням метоклопраміду наприкінці операції: показник пацієнтів без ПОНБ — 77,3 %, частота виникнення клінічно значущої ПОНБ — 9,1 %, показник загальної суми балів за шкалою ПОНБ 0,36 ± 0,11 (всі показники вірогідно менші, ніж у підгрупах контролю, К-С і К-П).


Back to issue