Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Проблеми в діагностиці гастроінтестинальної недостатності в пацієнтів у критичних станах

Authors: Терів П.С., Шкурупій Д.А., Терів К.О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Sections: Medical forums

print version

У пацієнтів в критичному стані в 24–89 % випадків формується гастроінтестинальна недостатність (ГІН). Через відсутність чітких маркерів ГІН виникають проблеми в розумінні її діагностики. Сьогодні часто використовуються Лозанська шкала кишкової недостатності (Lausanne Intestinal Failure Estimation, LIFE) та шкала робочої групи абдомінальних проблем (The Working Group on Abdominal Problems, WGAP) при Європейській асоціації інтенсивної медицини.
Мета роботи — аналіз ефективності діагностики ГІН у пацієнтів у критичних станах на основі LIFE та шкали WGAP.
Матеріал і методи. Аналіз 24 випадків захворювання і лікування пацієнтів віком від 34 до 77 років із гострими порушеннями мозкового кровообігу. Оцінювали ступінь неврологічного дефіциту, фізіологічні порушення за спрощеною шкалою (Simplified Acute Physiology Score, SAPS), наявність ГІН за шкалами LIFE та WGAP, лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), тривалість штучної вентиляції легень (ШВЛ). 
Результати та обговорення. У обстежених пацієнтів у момент госпіталізації ГІН за шкалою LIFE спостерігалась в 10 (41,7 %) випадках, на 3-тю добу — в 15 (62,5 %), на 5-ту — в 17 (70,8 %), на 7-му — в 12 (50 %) випадках. За шкалою WGAP на 1-шу добу госпіталізації ГІН спостерігалась в 14 (58,3 %), на 3-тю — в 19 (79,2 %), на 5-ту — в 17 (70,8 %), на 7-му — в 14 (58,3 %) випадках.
Тяжкість прояву ГІН за шкалою WGAP мала сильніший кореляційний зв’язок із рівнем порушення свідомості (R = –0,73; р < 0,001), тяжкістю стану за шкалою SAPS (R = 0,67; р = 0,001), ЛІІ (R = 0,71; р < 0,001) та тривалістю ШВЛ (R = 0,8; р < 0,001) на 1-шу добу госпіталізації порівняно зі шкалою LIFЕ, що мала такі значення кореляції: з рівнем порушення свідомості (R = –0,59; р = 0,005); зі шкалою SAPS (R = 0,52; р = 0,02); з ЛІІ (R = 0,7; р = 0,004) та тривалістю ШВЛ (R = 0,6; р = 0,007).
Висновки. Шкала WGAP порівняно зі шкалою LIFE є більш ефективною для ранньої діагностики ГІН і прогнозу її системних наслідків.


Back to issue