Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Оцінка системної оксигенації та альвеолярної вентиляції при трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручаннях

Authors: Тітов І.І., Мельник С.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: встановити наявність змін системної оксигенації та альвеолярної вентиляції у хворих під час трансдуоденальних ендоскопічних оперативних втручань на біліарній системі залежно від виду анестезіологічного супроводу. 
Матеріали та методи. Обстежено 110 хворих з обтураційними жовтяницями, яким проведено ендобіліарне втручання. І група (n = 30) — в/в анестезія пропофолом і фентанілом зі збереженим спонтанним диханням та оксигенотерапією (FiO2 = 0,7); ІІ група — в/в анестезія (пропофол + фентаніл + атракурію бесилат) + інтубація трахеї з IMV; ІІІ група — в/в анестезія (пропофол + фентаніл) на фоні SIMV через гастроларингеальну трубку. Контролювали SpO2/FiO2, та PetCO2.
Результати та обговорення. Вихідні показники SpO2/FiO2, та PetCO2 знаходилися в межах фізіологічної норми. В період індукції та підтримання анестезії у хворих ІІ і ІІІ груп контрольовані значення залишалися стабільними, в межах норми і лише у хворих І групи SpO2/FiO2 знизився на 70,1 %, а по завершенні втручання був на 28 % меншим порівняно з вихідним рівнем. Динаміка PetCO2 у хворих І групи свідчила про неадекватну альвеолярну вентиляцію з наростанням на 29,2 % на початку втручання до рівня 47,30 ± 0,55 мм рт.ст. і на 27,6 % впродовж його виконання. У хворих ІІ і ІІІ груп значення PetCO2 знаходилися у межах фізіологічних коливань. 
Висновки. Загальна анестезія зі збереженим спонтанним диханням під час трансдуоденальних ендоскопічних втручань порушує системну оксигенацію та альвеолярну вентиляцію, несе ризик аспірації та розвитку ряду ускладнень — ларингоспазму, бронхоспазму, гіпертонічного кризу тощо. Конт–рольована вентиляція (IMV або SIMV) забезпечує належні безпечні умови при виконанні втручання. Застосування повітровода нового типу — гастро-ларингеальної трубки на фоні SIMV створює оптимальні умови для роботи ендоскопіста та гарантує безпеку і комфорт хворому.


Back to issue