Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

ANI-моніторинг при оцінці ефективності післяопераційної епідуральної аналгезії Лонгокаїном

Authors: Тітов І.І., Попівняк Х.І., Кіндяк І.Р.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета: провести неупереджену оцінку ефективності післяопераційного знеболювання методом епідуральної аналгезії (ЕА) 0,5% розчином Лонгокаїну у хворих, оперованих з приводу раку прямої кишки.
Матеріали та методи. Обстежено 60 хворих, які прооперовані з приводу раку прямої кишки. Моніторування парасимпатичного тонусу з визначенням індексу ноцицепції та аналгезії (ANI) здійснювали за допомогою ANI-монітору (Metro Doloris, Франція) наприкінці оперативного втручання, через 2 години і через 24 години після завершення оперативного втручання. ЕА в післяопераційному періоді підтримували безперервним автоматичним уведенням 0,5% розчину Лонгокаїну («Юрія-Фарм», Україна). Інтерпретація значень ANI-індексу в умовах загальної анестезії: 0–30 % — сильний біль; 31–50 % — помірний біль; 51–79 % — адекватне знеболювання; 71–100 % — передозування опіатів. Інтерпретація значень ANI-індексу у хворих у свідомості: 0–30 % — виражений больовий дискомфорт; 31–60 % — помірний больовий синдром; 61–100 % — повний комфорт. 
Результати та обговорення. Значення ANI-індексу у хворих контрольної групи, які перебували в ясній свідомості, коливалися в діапазоні 95,7 ± 1,75 %. Після завершення оперативного втручання хворих оцінювали за шкалою для анестезованих пацієнтів, ANI-індекс становив 58,80 ± 8,50 %, що засвідчило повністю адекватне знеболювання. Через 3 години після операції, після цілковитого завершення дії препаратів для наркозу, ANI-індекс становив 87,80 ± 6,25 %, а через 24 години — 91,20 ± 1,07 %. Отримані результати ANI-моніторингу підтверджують результати проведеного нами паралельно тестування за ВАШ і НШБ і свідчать про повне та комфортне для хворого післяопераційне знеболювання, високу ефективність використаного анестетика. 
Висновки. Інтра- та післяопераційне знеболювання методом продовженої ЕА розчином Лонгокаїну у хворих, оперованих з приводу раку прямої кишки, є абсолютно повноцінним, ефективним, безпечним і зручним для хворих. ANI-моніторинг дозволяє об’єктивізувати вираженість болю та дієвість аналгетиків та місцевих анестетиків.


Back to issue