Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Порівняння впливу 5 та 7,5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба

Authors: Тютюнник А.Г.
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження — визначення оптимальної дози гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба з точки зору скорішого відновлення рухової активності та мінімізації побічних явищ.
Матеріали та методи. Проспективне рандомізоване клінічне дослідження було виконане у 40 хворих, які були розподілені на дві групи залежно від дози інтратекального гіпербаричного бупівакаїну 0,5% (5 та 7,5 мг у групах 1 та 2 відповідно). Вивчались: початок сенсорного та моторного блоку, гемодинамічні зміни, регресія моторного блоку та частота побічних явищ.
Результати. Унілатеральний сенсорний блок був отриманий у 90 та 85 % хворих відповідно у групах 1 і 2. Унілатеральний моторний блок (модифікована шкала Bromage) був отриманий у 95 та 85 % хворих відповідно у групах 1 та 2. Час, потрібний для регресії моторного блоку (модифікована шкала Bromage 0), становив 62,6 (52–98) та 102,6 (60–128) (р <0,05) відповідно у групах 1 і 2. В обох групах був досягнутий адекватний рівень анестезії, достатній упродовж всього часу операції. В обох групах не спостерігалось явищ головного болю після люмбальної пункції. Частота розвитку нудоти, блювання та затримки сечі були однакові в обох групах.
Висновки. Унілатеральний сенсорний і моторний блок може бути отриманий при інтратекальному застосуванні 5 та 7,5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% зі збереженням стабільної гемодинаміки. Доза 5 мг гіпербаричного бупівакаїну інтратекально є оптимальною з боку надійності анестезії, а також супроводжується прискореною регресією унілатерального моторного та сенсорного блоку при артроскопії колінного суглоба.


Back to issue