Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Порівняння впливу 5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% та 5 мг гіпербаричного бупівакаїну 0,5% із 20 мкг фентанілу для унілатеральної спінальної анестезії при артроскопії колінного суглоба

Authors: Тютюнник А.Г.
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи — дослідження ефекту додавання фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії на післяопераційну аналгезію, початок самостійного виведення сечі та частоту розвитку побічних явищ при артро–скопії колінного суглоба.
Матеріали та методи. Проспективне рандомізоване клінічне дослідження було виконане у 40 хворих, які були розподілені на дві групи залежно від додавання інтратекального фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% (5 мг бупівакаїну та 5 мг бупівакаїну з 20 мкг фентанілу в групах 1 та 2 відповідно). Вивчались: початок самостійного виведення сечі, післяопераційна аналгезія та частота розвитку свербежу шкіри.
Результати. Відмічалась вірогідна різниця початку самостійного виведення сечі між групами — 178 (142–226) та 340 (286–401) (р < 0,05) відповідно у групах 1 та 2. Час першої вимоги анальгетика також вірогідно відрізнявся між групами — 182 (163–217) та 310 (256–347) (р < 0,05) відповідно у групах 1 та 2. В обох групах був досягнутий адекватний рівень анестезії, достатній упродовж всього часу операції. Частота свербежу шкіри становила 0 та 60 % відповідно у групах 1 та 2. В обох групах не спостерігалось явищ головного болю після люмбальної пункції. Частота розвитку нудоти, блювання була однакова в обох групах.
Висновки. Додавання 20 мкг інтратекального фентанілу до гіпербаричного бупівакаїну 0,5% для унілатеральної спінальної анестезії дозволяє збільшити час першої вимоги анальгетика, але призводить до затримки початку самостійного виведення сечі та частого розвитку свербежу шкіри при артро–скопії колінного суглоба.


Back to issue