Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 4 (75) 2016

Back to issue

Лікування тяжкої торакальної травми

Authors: Фрончко В.П., Семицький Я.В., Мельник Р.В., Іванюшко О.В.
Луцька міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

Sections: Medical forums

print version

Травма органів грудної клітки, як ізольована, так і в структурі поєднаних ушкоджень, потребує чіткої організації торакальної і анестезіологічної служби, ургентних інструментальних методів обстеження, невідкладних оперативних втручань.
Мета дослідження: покращення результатів лікування шляхом вдосконалення діагностики і виявлення ранніх ознак тяжкого перебігу торакальної травми.
Матеріал і методи. Під спостереженням перебували 47 хворих із торакальною травмою віком від 17 до 78 років. Переломи ребер діагностовані у 42 хворих, множинні (понад 4) двобічні — у 20 пацієнтів, у 5 хворих — перелом грудини і лопатки. Двобічний гемопневмоторакс виявлений у 18 пацієнтів, однобічний — у 24 хворих. Розриви діафрагми діагностовані у 4 пацієнтів, забій серця — у 3 хворих, розрив грудного відділу аорти — у 2 хворих.
Результати. Асистована відеоторакоскопія в перші години після надходження виконана у 26 пацієнтів, протягом наступних 7 днів — у 9 хворих, що дало змогу ліквідувати гемоторакс і краще візуалізувати забої легень. Внутрішньоплевральні ускладнення ліквідовані шляхом дренування плевральної порожнини по Бюлау. Тривалість ШВЛ становила від 1 до 23 діб. Інвазивної ШВЛ потребували 26 хворих. Застосовували режими PC-AC, BIPAP з адекватним рівнем ПТКВ. Маневр рекруїтменту використаний у 6 хворих. Неінвазивна ШВЛ ефективна у 4 хворих. Хворі з двобічними подвійними переломами ребер вентилювались від 12 до 23 діб. Померли 8 хворих.
Висновки. Спіральна комп’ютерна томографія є вірогідним методом діагностики ушкоджень легень і кісткового каркасу. Відеоторакоскопія є безпечним методом діагностики і лікування тяжкої торакальної травми. Факторами несприятливого перебігу торакальної травми є кількість ушкоджених ребер понад 4, подвійні переломи, гіпотонія, вік старше 60 років, забій серця.


Back to issue