Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 2 (88) 2017

Back to issue

Розвиток неврологічної допомоги дитячому населенню Запорізької області

Authors: Белаш В.І.
Директор реабілітаційного центру, завідувач неврологічного відділення КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Neurology

Sections: Нistory of medicine

print version

Дитяче неврологічне відділення вперше було відкрито в 1971 році, воно входило до складу Запорізької обласної клінічної лікарні для дорослих. Очолювала його лікар вищої категорії, дитячий невролог Тетяна Кузьмівна Стежка. Потужність відділення на той час становила 30 ліжок, там проходили обстеження та лікування діти із м. Запоріжжя та області. Кількість дитячого населення області на той час становила понад 600 тис., і, звичайно, потреба в спеціалізованих неврологічних дитячих ліжках була значно більшою. Першими ординаторами відділення були лікарі Є.С. Радкевич, Л.П. Жеребило та Ю.Д. Фастовець. Вони одночасно здійснювали поліклінічний прийом, лікування в стаціонарі та надавали допомогу у виїздах санітарної авіації. Куратором відділення з 1971 року був завідуючий кафедрою неврології Запорізького інституту вдосконалення лікарів професор Анатолій Данилович Дробінський. Його відзначали високий професіоналізм, великі організаторські здібності, високі душевні якості. Учасник бойових дій, інвалід Великої Вітчизняної війни, він був неодноразово нагороджений орденами та медалями. Постійно добивався вдосконалення дитячої неврологічної служби в Запорізькій області. 
У червні 1976 р. була створена Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня. Неврологічне відділення було збільшено до 80 ліжок, там продовжували лікуватися діти всіх вікових груп м. Запоріжжя та області. Відділення поповнили молоді лікарі: В.І. Білаш, Ю.Л. Славкін, Г.В. Мельник, А.Т. Яценко. Окрім основної лікувально-діагностичної роботи, силами лікарів відділення проводились планово-консультативні виїзди в райони, обслуговувались виїзди санітарної авіації, а також проводилася велика наукова робота. У 1978 р. у відділенні був уперше придбаний електроенцефалограф з механічним приводом та записом через копіювальний папір, а згодом також були придбані ехоенцефалограф та реоенцефограф (рис. 1). Першою завідуючою кабінетом функціональної діагностики була лікар-нейрохірург В.А. Рязанцева. 
Окрім планової лікувальної роботи у зв’язку з відсутністю в лікарні відділення реанімації та інтенсивної терапії неврологами відділення надавалась невідкладна допомога хворим дітям із судомними синдромами, інсультами, гострими інфекціями нервової системи та іншими невідкладними станами. 
У 1981 р. відділення очолив лікар вищої категорії В.І. Білаш, який став і першим головним позаштатним дитячим неврологом Запорізької області (рис. 2). У відділенні був відкритий кабінет фізкультури та масажу, кабінет функціональної діагностики поповнився електроміографом, ехоелектроскопом, шістнадцятиканальним електроенцефалографом, апаратом для стимуляції периферичних нервів та мускулів «Міотон».
До 1984 р. вся неврологічна обласна служба була зосереджена в неврологічному відділенні Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Це створювало певні труднощі, тому що у відділені лікувалися діти з м. Запоріжжя і всієї області віком від 1 місяця до 14 років, а приміщення було не пристосоване для лікування всіх вікових груп дітей, що призводило до розвитку внутрішньолікарняних інфекцій. У зв’язку з цим подовжувалась тривалість перебування хворого на лікарняному ліжку та знижувалась ефективність лікування основного захворювання.
Тому з ініціативи В.І. Білаша у 1984 р. була створена мережа неврологічної служби області. Хворі з області та м. Запоріжжя віком від 1 місяця до 3 років почали лікуватися у відділенні для дітей з ураженням нервової системи та порушенням психіки при 2-й міській дитячій лікарні м. Запоріжжя. Мешканці м. Запоріжжя віком від 3 до 14 років лікувалися у відділенні для дітей з ураженням нервової системи та порушенням функцій опорно-рухового апарату при 5-й дитячій міській лікарні м. Запоріжжя. А хворі із Запорізької області віком від 3 до 14 років лікувалися у відділенні для дітей з ураженням нервової системи та порушенням функцій опорно-рухового апарату при Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні. Це привело до значного покращення надання спеціалізованої допомоги дітям.
За активну участь у створенні дитячої неврологічної служби області В.І. Білаш у 1987 р. був нагороджений почесною грамотою ЦК КПРС, а в 1989 р. за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм він був нагороджений почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я СРСР і значком «Відміннику охорони здоров’я СРСР».
З огляду на розвиток високих технологій у медицині подальше лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи та дітей-інвалідів у неврологічних відділеннях стало малоефективним, бо зводилося в основному до медикаментозного, з низьким кінцевим результатом. Особливо це стосувалося дітей-інвалідів. Тому у 2002 році В.І. Білаш під керівництвом головного дитячого невролога МОЗ України В.Ю. Мартинюка став ініціатором створення та розробником обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та дітей-інвалідів. А з березня 2003 р. В.І. Білаш — директор цього центру (рис. 3).
Така реабілітація — це безперервний процес, що ґрунтується на принципах ранньої діагностики, раннього лікування, ранньої медико-соціальної реабілітації й психолого-педагогічної корекції, соціальної адаптації та роботи разом з батьками. Отже, створена модель реабілітації дитини з обмеженими можливостями здоров’я починаючи з періоду новонародженості й до дорослого віку, що базується на міждисциплінарних засадах, інтеграції, об’єднанні зусиль фахівців різного відомчого підпорядкування. 
У реабілітаційному центрі крім дитячих неврологів працюють логопеди, психологи, психіатр, травматолог-ортопед, лікар лікувальної фізкультури, масажисти та інструктори лікувальної фізкультури, вчитель-дефектолог, мануальний та рефлексотерапевт (рис. 4).
У 2003 році було придбане сучасне комп’ютерно-діагностичне та реабілітаційне обладнання. З перших років роботи реабілітаційного центру стандартна медикаментозна допомога здебільшого була замінена на реабілітаційну. Перші результати показали, що при комплексній реабілітації ефект першого курсу був на 25 % вищим, ніж у колишньому неврологічному відділенні. Також це дозволило скоротити на 45 % бюджетні затрати на лікування та досягти реального зменшення терміну перебування у стаціонарі з 28 днів до 14 зі значним покращенням стану хворих дітей (рис. 5). 
У центрі відкриті кабінети сучасної комп’ютерної діагностики нервової системи усіх напрямків а також реабілітаційні: лікувальної фізкультури, масажу, гідрокінезитерапії, гальванотерапії, мануальної та рефлексотерапії, психологічної, педагогічної та логопедичної корекцій, фізіотерапії. Створена кімната музико- та ерготерапії для дітей із вадами розвитку та зниженим слухом, кімната сенсорної інтеграції.
Щорічно проводиться аналіз стану надання неврологічної допомоги дитячому населенню Запорізької області й розробляються плани з її покращання. 2–3 рази на рік проводяться семінари з дитячими неврологами області за новими методиками обстеження та лікування.
Згідно з наказом ДОЗ ОДА «Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації» від 12.04.16 р. № 318 головним позаштатним дитячим неврологом Департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації стала Яна Станіславівна Сицинська, лікар вищої категорії, невролог неврологічного відділення КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня». 


Back to issue