Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 7, №4, 2018

Повернутися до номеру

Олександр Іванович Дядик (1941–2018)

25 серпня 2018 року, напередодні свого 77-річчя, пішов з життя видатний лікар, терапевт, нефролог, кардіолог, талановитий педагог, науковець світового рівня, доктор медичних наук, професор Олександр Іванович Дядик, який протягом багатьох років обіймав посаду завідувача кафедри терапії факультету інтернатури й післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, був заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України, почесним президентом Української асоціації нефрологів, головою Асоціації лікарів-інтерністів Донецької області, дійсним членом Української асоціації кардіологів, Міжнародної асоціації гіпертензії, Європейської кардіологічної асоціації, європейської та української робочих груп із серцевої недостатності, Європейської асоціації діалізу й трансплантації.
Олександр Іванович Дядик народився в 1941 році в м. Сталіно, з 1948 по 1958 рік навчався в середній школі № 1 м. Донецька, навчання закінчив зі срібною медаллю. У 1958 році вступив на 1-й курс Донецького медичного інституту, з 1963 року продовжив навчання у Львівському медичному інституті, який закінчив у 1965 р.
З 1969 року професійна діяльність Олександра Івановича Дядика пов’язана з Донецьким медичним інститутом ім. М. Горького: до 1980 року він працює асистентом кафедри пропедевтичної терапії № 1, у подальшому — доцентом цієї ж кафедри. 
У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Нефротичний синдром при дифузному гломерулонефриті», у 1986 році — докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування гломерулонефриту». У 1988 році затверджений у вченому званні професора. 
З 1987 року О.І. Дядик був беззмінним завідувачем кафедри терапії факультету інтернатури й післядипломної освіти Донецького націо–нального медичного університету ім. М. Горького.
Професор О.І. Дядик широко відомий як талановитий і багатогранний вчений, автор понад 1500 наукових праць, серед яких понад 20 монографій, навчальних посібників і методичних рекомендацій, статей в авторитетних виданнях України, Росії, Західної Європи та США. 
Професор О.І. Дядик створив велику наукову школу, що розробляє провідні напрямки нефрології, кардіології, ревматології, пульмонології, був науковим керівником понад 20 кандидатських і науковим консультантом 2 докторських дисертацій. 
Заслужений діяч науки і техніки України (1999), лауреат Державної премії України (2010), він неодноразово був відзначений почесними грамотами МОЗ України, у 2012 році нагороджений медаллю ім. М.Д. Стражеска за успіхи в кардіології. 
О.І. Дядик — авторитетний фахівець екстраординарного класу в різних галузях внутрішньої медицини — завжди вів велику консультативну роботу, користувався заслуженим авторитетом як серед колег, так і серед населення Донецької області й України.
Талановитий педагог проф. А.І. Дядик багато сил віддав навчанню молодих лікарів, безперервній післядипломній підготовці лікарів — фахівців різних напрямів внутрішньої медицини. Його численні монографії й лекції завжди будуть предметом гордості вітчизняної терапевтичної наукової й педагогічної школи.
Безмежно відданий науці, вимогливий і принциповий керівник, незмінно уважний до хворих, Олександр Іванович Дядик назавжди залишиться в пам’яті люблячих друзів, учнів, колег, вдячних пацієнтів.
Світла Вам пам’ять, дорогий Олександре Івановичу… 


Повернутися до номеру