Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 22, №5, 2021

Back to issue

Distance education in the professional training of future doctors: pro et contra

Authors: Герасименко О.І. (1), Полесова Т.Р. (1), Герасименко В.В. (1), Кухарева Н.С. (2)
(1) — Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна
(2) — ФОП Горецька, м. Торецьк, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Medical education

print version


Summary

У статті висвітлено проблеми дистанційного навчання у медичному університеті. Доведено, що, незважаючи на специфіку підготовки фахівців медичного профілю, дистанційне навчання, хоча й обмежено, але має бути. Виділено та проаналізовано за та проти дистанційного навчання в медичному університеті. Особлива увага приділяється проблемам впровадження дистанційного навчання у процесі викладання дисциплін на клінічних кафедрах. Виділено переваги, спрямовані на формування теоретичної бази підготовки майбутнього лікаря. Детально розглянуто недоліки дистанційного навчання у медичному університеті, серед яких — загальні (переважно технічного й організаційного характеру) та властиві суто медичному вишу (відсутність занурення до професійного середовища, неможливість формування клінічного мислення тощо).

The article shows problems of distance education at a medical university. It is proved that despite the specifics of the training of medical professionals, distance education should exist, although in a limited form. The pros and cons of distance education at a medical university were highlighted and analyzed. Particular attention is paid to the problems of introducting distance education in the studying process of disciplines at clinical departments. The selected advantages are aimed at forming a theoretical basis in the training of future doctors. The shortcomings of distance education at a medical university were reviewed in detail, including general (mostly technical and organizational aspects) and inherent only in medical university (lack of immersion in the professional environment, the impossibility of forming clinical thinking, etc.).


Keywords

дистанційна освіта; медичний університет; методи викладання; технології навчання; клінічні дисципліни

distance education; medical university; teaching me-thods; teaching technologies; clinical disciplines


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии. Cloud of Science. 2013. № 1. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoeobuchenie-i-distantsionnye-brazo-vatelnye-tehnologii.
2. Балан Л.А., Брайков А.В. Опыт внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс вуза по очной форме обучения. Научный альманах. 2016. № 2(16). C. 38-43.
3. Казаков В.Н., Климовицкий В.Г., Владзимирский A.В. Дистанционное обучение в медицине. Донецк: ООО «Норд», 2005.
4. Мельникова И.Ю., Романцов М.Г. Особенности медицинского образования и роль преподавателя вуза в образовательном процессе на современном. Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 11(2). С. 47-52.
5. Fawns T., Jones D., Aitken G. Challenging assumptions about “moving online” in response to COVID-19, and some practical advice. MedEdPublish. 2020. 9(1). 83. doi: 10.15694/mep.2020.000083.1.
6. Arandjelovic A., Arandjelovic K., Dwyer K., shaw C. COVID-19: Considerations for Medical Education during a Pandemic. MedEdPublish. 2020. 9(1). 87. doi: 10.15694/mep.2020.000087.1.

Back to issue