Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №1, 2022

Back to issue

Настанови 2021 року з коронарної реваскуляризації: звіт об’єднаного комітету Американського коледжу кардіологів/Американської асоціації серця щодо клінічних практичних рекомендацій (переклад окремих положень)

Список скорочень
 
ВМА — внутрішня мамарна артерія
ГКСбпST —  гострий коронарний синдром без підвищення ST
ГПН — гостре пошкодження нирок
ІМпST — інфаркт міокарда з підвищенням ST
ІПА — інфаркт-пов’язана артерія 
ІХС — ішемічна хвороба серця
КШ — коронарне шунтування 
ЛКА — ліва коронарна артерія
НОАК — невітамін-К-асоційований оральний антикоагулянт 
ПАТ — подвійна антиагрегантна терапія
ПНА — передня низхідна артерія 
ТІА — транзиторна ішемічна атака
ФВЛШ — фракція викиду лівого шлуночка 
ФП — фібриляція передсердь
ХХН — хронічна хвороба нирок
ШТ — шлуночкова тахікардія
 

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue