Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 17, №2, 2022

Back to issue

Efficacy of allergen-specific immunotherapy in children with atopic dermatitis sensitized to house dust mites

Authors: Мозирська О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Алерген-специфічна імунотерапія є основним засобом лікування для індукування довгострокової імунної та клінічної переносимості алергенів у хворих з IgE-опосередкованими алергічними захворюваннями. Метою даного дослідження було вивчити роль сублінгвальної імунотерапії (СЛІТ) як додаткового методу лікування дітей, хворих на атопічний дерматит, сенсибілізованих до пилового кліща, шляхом проведення рандомізованого 18-місячного клінічного дослідження з екстрактом кліща домашнього пилу або плацебо. Матеріали та методи. У дослідження включені 26 дітей, хворих на атопічний дерматит, які мали сенсибілізацію до кліщів домашнього пилу. 12 пацієнтів отримували СЛІТ, а 14 осіб контролю отримували лише симптоматичне лікування. Активність перебігу атопічного дерматиту оцінювалась за допомогою динаміки показників SCORAD та опитувальника СDLQI. Результати. Після 18 місяців лікування зниження показника за SCORAD від вихідного рівня становило 43,4 % у групі СЛІТ та 10,3 % —у групі плацебо (W = 104,0, p = 0,003). Показник СDLQI також продемонстрував покращення в групі лікування СЛІТ (зниження на 40,7 % у групі СЛІТ, в групі контролю не виявлено покращення, W = 106,5, p = 0,004). Не було значущих відмінностей у рівнях сироваткових Der.p.-специфічних sIgE між основною та контрольною групою через 18 місяців від початку лікування (p > 0,05). Висновки. СЛІТ екстрактом пилового кліща може забезпечити значну клінічну ефективність у дітей, хворих на атопічний дерматит, що продемонстровано значним загальним зниженням балів за шкалою SCORAD та бала опитувальника СDLQI.

Background. Allergen-specific immunotherapy is the mainstay of treatment for inducing long-term immune and clinical tolerability of allergens in patients with IgE-mediated allergic diseases. The aim of this study was to investigate the role of sublingual immunotherapy (SLIT) as an adjunct treatment in children with atopic dermatitis sensitized to dust mites by conducting a randomized 18-month clinical trial with house dust mite extract or placebo. Materials and methods. The study included 26 children with atopic dermatitis who were sensitized to house dust mites. 12 patients received SLIT, and 14 controls received only symptomatic treatment. The activity of atopic dermatitis was assessed using the dynamics of SCORAD indicators and the СDLQI questionnaire. Results. After 18 months of treatment, the reduction in baseline SCORAD was 43.4 % in the SLIT group and 10.3 % in the placebo group (W = 104.0, p = 0.003). СDLQI also showed improvement in the SLIT treatment group (40.7 % in the SLIT group, no improvement was found in the control group, W = 106.5, p = 0.004). There were no significant differences in serum Der.p.-specific sIgE levels between the main and control groups 18 months after the start of treatment (p > 0.05). Conclusions. SLIT with dust mite extract can provide significant clinical efficacy among children with atopic dermatitis, as evidenced by a significant overall reduction in SCORAD scores and СDLQI questionnaire scores.


Keywords

сублінгвальна імунотерапія; атопічний дерматит; кліщ домашнього пилу; діти

sublingual immunotherapy; atopic dermatitis; house dust mite; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Волосовец А.П., Бекетова Г.В., Березенко В.С., Митюряева И.А., Волосовец Т.Н., Починок Т.В. Динамика заболеваемости и распространенности атопического дерматита у детей Украины за последние 20 лет: медико-экологические аспекты. Педиатрия. Восточная Европа. 2021. (2). 206-216. DOI: 10.34883/PI.2021.9.2.005.
2. Волосовець О.П., Больбот Ю.К., Бекетова Г.В., Березенко В.С., Уманец Т.Р., Речкина О.О. та ін. Алергічний марш у дітей України. Медичні перспективи. 2021. 26(4). 181-188. doi.org/10.26641/2307-0404.2021.4.248227.
3. Bumbacea R.S., Corcea S.L., Ali S., Dinica L.C., Fanfaret I.S., Boda D. Mite allergy and atopic dermatitis: Is there a clear link? (Review). Exp. Ther. Med. 2020 Oct. 20(4). 3554-3560. doi: 10.3892/etm.2020.9120. Epub 2020 Aug 13. PMID: 32905207. PMCID: PMC7465295.
4. Матвєєва С.Ю., Уманець Т.Р. Ефективність сублінгвальної алерген-специфічної імунотерапії у дітей з весняним полінозом та пилково-харчовим синдромом. World Science. 2019. 2(3). 34-41. doi:10.31435/rsglobal_ws/31032019/6409.
5. Incorvaia C., Al-Ahmad M., Ansotegui I.J., Arasi S., Bachert C., Bos C., Bousquet J., et al. Personalized medicine for allergy treatment: Allergen immunotherapy still a unique and unmatched model. Allergy. 2021 Apr. 76(4). 1041-1052. doi: 10.1111/all.14575. Epub 2020 Oct 19. PMID: 32869882.
6. Passalacqua G., Bagnasco D., Canonica G.W. 30 years of sublingual immunotherapy. Allergy. 2020 May. 75(5). 1107-1120. doi: 10.1111/all.14113. Epub 2019 Dec 20. PMID: 31715001.
7. Novak N., Bieber T., Hoffmann M., Fölster-Holst R., Homey B., Werfel T., Sager A., Zuberbier T. Efficacy and safety of subcutaneous allergen-specific immunotherapy with depigmented polymerized mite extract in atopic dermatitis. J. Allergy Clin. Immunol. 2012 Oct. 130(4). 925-31.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2012.08.004. Epub 2012 Sep 1. PMID: 22947344.
8. Bae J.M., Choi Y.Y., Park C.O., Chung K.Y., Lee K.H. Efficacy of allergen-specific immunotherapy for atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J. Allergy Clin. Immunol. 2013 Jul. 132(1). 110-7. doi: 10.1016/j.jaci.2013.02.044. Epub 2013 May 3. PMID: 23647790.
9. Tam H.H., Calderon M.A., Manikam L., Nankervis H., Núñez I.G., Williams H.C., Durham S.R., Boyle R.J. Specific allergen immunotherapy for the treatment of atopic eczema: a Cochrane systematic review. Allergy. 2016 Sep. 71(9). 1345-56. doi: 10.1111/all.12932. Epub 2016 Jun 22. PMID: 27184158.
10. Caminiti L., Panasiti I., Landi M., De Filippo M., Olcese R., Ciprandi G., Vernich M., Carelli F., Votto M., Barberi S. Allergen immunotherapy in atopic dermatitis: Light and shadow in children. Pediatr. Allergy Immunol. 2020 Nov. 31. Suppl. 26. 46-48. doi: 10.1111/pai.13390. PMID: 33236444.
11. Nahm D.H., Kim M.E., Kwon B., Cho S.M., Ahn A. Clinical Efficacy of Subcutaneous Allergen Immunotherapy in Patients with Atopic Dermatitis. Yonsei Med. J. 2016 Nov. 57(6). 1420-6. doi: 10.3349/ymj.2016.57.6.1420. PMID: 27593870. PMCID: PMC5011274.
12. Zhou J., Chen S., Song Z. Analysis of the long-term efficacy and safety of subcutaneous immunotherapy for atopic dermatitis. Allergy Asthma Proc. 2021 Mar 1. 42(2). e47-e54. doi: 10.2500/aap.2021.42.200126. PMID: 33685566. PMCID: PMC8133014.
13. Elazab S.Z., Hessam W.F., Gomaa A.H. Effect of Cluster Allergen-Specific Immunotherapy in Patients with Atopic Dermatitis Sensitive to House Dust Mite. Egypt J. Immunol. 2018 Jun. 25(2). 97-106. PMID: 30600952.
14. Werfel T., Breuer K., Ruéff F., Przybilla B., Worm M., Grewe M. et al. Usefulness of specific immunotherapy in patients with atopic dermatitis and allergic sensitization to house dust mites: a multi-centre, randomized, dose-response study. Allergy. 2006 Feb. 61(2). 202-5. doi: 10.1111/j.1398-9995.2006.00974.x. PMID: 16409197.
15. Pajno G.B., Caminiti L., Vita D., Barberio G., Salzano G., Lombardo F., Canonica G.W., Passalacqua G. Sublingual immunotherapy in mite-sensitized children with atopic dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J. Allergy Clin. Immunol. 2007 Jul. 120(1). 164-70. doi: 10.1016/j.jaci.2007.04.008. Epub 2007 Jun 1. PMID: 17543376.
16. Qin Y.E., Mao J.R., Sang Y.C., Li W.X. Clinical efficacy and compliance of sublingual immunotherapy with Dermatophagoides farinae drops in patients with atopic dermatitis. Int. J. Dermatol. 2014 May. 53(5). 650-5. doi: 10.1111/ijd.12302. Epub 2013 Aug 22. PMID: 23968339.
17. You H.S., Yang M.Y., Kim G.W., Cho H.H., Kim W.J., Mun J.H. et al. Effectiveness of Specific Sublingual Immunotherapy in Korean Patients with Atopic Dermatitis. Ann. Dermatol. 2017 Feb. 29(1). 1-5. doi: 10.5021/ad.2017.29.1.1. Epub 2017 Feb 3. PMID: 28223739. PMCID: PMC5318503.
18. Cadario G., Galluccio A.G., Pezza M., Appino A., Milani M., Pecora S., Mastrandrea F. Sublingual immunotherapy efficacy in patients with atopic dermatitis and house dust mites sensitivity: a prospective pilot study. Curr. Med. Res. Opin. 2007 Oct. 23(10). 2503-6. doi: 10.1185/030079907X226096. PMID: 17784996.
19. Di Rienzo V., Cadario G., Grieco T., Galluccio A.G., Caffarelli C., Liotta G., Pecora S., Burastero S.E. Sublingual immunotherapy in mite-sensitized children with atopic dermatitis: a randomized, open, parallel-group study. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2014 Dec. 113(6). 671-673.e1. doi: 10.1016/j.anai.2014.09.009. Epub 2014 Oct 7. PMID: 25304342.
20. Yu N., Luo H., Liang D., Lu N. Sublingual immunotherapy in mite-sensitized patients with atopic dermatitis: a randomized controlled study. Postepy Dermatol. Alergol. 2021 Feb. 38(2). 69-74. doi: 10.5114/ada.2021.104281. Epub 2021 Mar 10. PMID: 34408569. PMCID: PMC8362773.
21. Silny W., Czarnecka-Operacz M. Immunoterapia swoista w leczeniu chorych na atopowe zapalenie skóry-wyniki badania prowadzonego w warunkach podwójnie ślepej próby [Specific immunotherapy in the treatment of patients with atopic dermatitis — results of double blind placebo controlled study]. Pol. Merkur Lekarski. 2006 Dec. 21(126). 558-65. Polish. PMID: 17405298.
22. Zhong H., Deng X., Song Z., Darsow U., Chen W., Chen S., Luo N., Hao F. Immunological changes after ASIT in AD allergen-specific immunotherapy and their potential correlation with clinical response in patients with atopic dermatitis patients sensitized to house dust mite. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2015 Jul. 29(7). 1318-24. doi: 10.1111/jdv.12813. Epub 2014 Nov 6. PMID: 25376542.
23. Muraro A., Roberts G., Halken S., Agache I., Angier E., Fernandez-Rivas M., et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Executive statement. Allergy. 2018 Apr. 73(4). 739-743. doi: 10.1111/all.13420. PMID: 29380390.

Back to issue