Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 17, №2, 2022

Back to issue

Assessment of the quality of life of school-age children with asthma and sensitization to cat allergens

Authors: Кривопустова М.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Медико-соціальна значущість бронхіальної астми підкреслюється впливом на різні аспекти життя дітей — фізичні, емоційні, соціальні, освітні. Мета дослідження: оцінити якість життя дітей шкільного віку з бронхіальною астмою і сенсибілізацією до алергенів котів у динаміці лікування. Матеріали та методи. У дослідження було включено 128 дітей віком 6–17 років із бронхіальною астмою і сенсибілізацією до алергенів котів. Був використаний Mini Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (MiniPAQLQ) — мініопитувальник якості життя дітей, хворих на бронхіальну астму. Результати. У всіх хворих має місце зниження показника якості життя, як загального, так і при оцінці симптомів, емоційної функції та активності. Загальний показник якості життя має обернений кореляційний зв’язок з тяжкістю бронхіальної астми. Показана статистично значуща різниця між загальним показником якості життя через 12 місяців лікування в дітей, які отримували алергенспецифічну імунотерапію на тлі базисної терапії, і дітей, які отримували лише базисну терапію, на користь використання алергенспецифічної імунотерапії. Відзначена тотожна динаміка і за даними симптомів, емоційної функції та активності. Показаний прямий кореляційний зв’язок між загальним показником якості життя й проведенням алергенспецифічної імунотерапії. Висновки. У школярів із бронхіальною астмою і сенсибілізацією до алергенів котів має місце зниження показників якості життя. На тлі базисної терапії спостерігається їх позитивна динаміка, що має статистичну значимість, крім оцінки симптомів у дітей з тяжкою астмою. Обґрунтовано включення алергенспецифічної імунотерапії до комплексного лікування дітей шкільного віку з бронхіальною астмою і сенсибілізацією до алергенів котів для покращення якості життя хворих.

Background. The medical and social significance of asthma is emphasized by the impact on various aspects of children's lives — physical, emotional, social, educational. The aim of the study: to assess the quality of life of school-age children with asthma and sensitization to cat allergens in the dynamics of treatment. Materials and methods. The study included 128 children aged 6–17 years with asthma and sensitization to cat allergens. A mini-Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (MiniPAQLQ) was used. Results. All patients have a decrease in quality of life, both overall and in the assessment of symptoms, emotional function and activity. Overall quality of life is inversely correlated with the severity of asthma. There was a statistically significant diffe­rence between the overall quality of life after 12 months of treatment in children who received allergen-specific immunotherapy on the background of basic therapy and in children who received only basic therapy in favor of allergen-specific immunotherapy. The same dynamics is indicated according to symptoms, emotional function and activity. A direct correlation between overall quality of life and allergen-specific immunotherapy has been shown. Conclusions. In schoolchildren with asthma and sensitization to cat allergens, there is a decrease in quality of life. Against the background of basic therapy, their positive dynamics is observed, which is statistically significant, except for the assessment of symptoms in children with severe asthma. The inclusion of allergen-specific immunotherapy in the complex treatment of school-age children with asthma and sensitization to cat allergens to improve the quality of life of patients is justified.


Keywords

алергени котів; бронхіальна астма; діти; терапія; якість життя

cat allergens; asthma; children; therapy; quality of life


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Волосовець О.П., Больбот Ю.К., Кривопустов С.П., Мозирська О.В., Кривопустова М.В., Прохорова М.П., Купкіна А.В. Бронхіальна астма в дітей України: медико-екологічні паралелі захворюваності та поширеності. Медичні перспективи. 2020. Т. 25. № 3. С. 184-191.
 2. Monteiro F.P., Solé D., Wandalsen G. Quality of life of asthmatic children and adolescents: Portuguese translation, adaptation, and validation of the questionnaire “Pediatric Quality of Life (PedsQL) Asthma Module”. J. Asthma. 2017. 54(9). 983-989. doi:10.1080/02770903.2016.1277543.
 3. Montalbano L., Ferrante G., Montella S., Cilluffo G., Di Marco A., Bozzetto S., Di Palmo E. et al. Relationship between quality of life and behavioural disorders in children with persistent asthma: a Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) model. Sci Rep. 2020 Apr 24. 10(1). 6957. doi: 10.1038/s41598-020-62264-9. 
 4. Kouzegaran S., Samimi P., Ahanchian H., Khoshkhui M., Behmanesh F. Quality of Life in Children with Asthma versus Healthy Children. Open Access Maced. J. Med. Sci. 2018 Aug 16. 6(8). 1413-1418. doi: 10.3889/oamjms.2018.287. 
 5. Battula M., Arunashekar P., Nagarajan V.P. A Prospective Study to Assess the Quality of Life in Children with Newly Diagnosed Asthma and Their Caregivers using the Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire. J. Prim. Care Community Health. 2020 Jan-Dec. 11. 2150132720961272. doi: 10.1177/2150132720961272. 
 6. Howell C.R., Thompson L.A., Gross H.E., Reeve B.B., Huang S.W., DeWalt D.A., Huang I.C. Association of consistently suboptimal quality of life with consistently poor asthma control in children with asthma. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2017 Dec. 119(6). 562-564.e1. doi: 10.1016/j.anai.2017.09.053. Epub 2017 Nov 6. 
 7. Akhiwu H.O., Dami N., Oguche S. Assessment of the health related quality of life in children with asthma in a tertiary hospital in North Central, Nigeria. Pan. Afr. Med. J. 2022 Jan 20. 41. 58. doi: 10.11604/pamj.2022.41.58.30171. 
 8. Agrawal S., Iqbal S., Patel S.J., Freishtat R., Kochhar-Bryant C. Quality of life in at-risk school-aged children with asthma. J. Asthma. 2021 Dec. 58(12). 1680-1688. doi: 10.1080/02770903.2020.1825732. 
 9. Costa D.D., Pitrez P.M., Barroso N.F., Roncada C. Asthma control in the quality of life levels of asthmatic patients’ caregivers: a systematic review with meta-analysis and meta-regression. J. Pediatr. (Rio J.). 2019 Jul-Aug. 95(4). 401-409. doi: 10.1016/j.jped.2018.10.010. 
 10. 2021 GINA Main Report — Global Initiative for Asthma — GINA [Internet]. Global Initiative for Asthma — GINA. 2022 [cited 25 April 2022]. https://ginasthma.org/gina-reports/
 11. de Blay F., Gherasim A., Casale T.B., Doyen V., Bernstein D. Which patients with asthma are most likely to benefit from allergen immunotherapy? J. Allergy Clin. Immunol. 2022 Mar. 149(3). 833-843. doi: 10.1016/j.jaci.2022.01.011. 
 12. Hallit S., Raherison C., Waked M., Hallit R., Layoun N., Salameh P. Validation of the mini pediatric asthma quality of life questionnaire and identification of risk factors affecting quality of life among Lebanese children. J. Asthma. 2019 Feb. 56(2). 200-210. doi: 10.1080/02770903.2018.1441417. 
 13. Verma S., Awasthi S., Gupta S. Association of Self-Reported Quality of Life in Children With Level of Bronchial Asthma Control. Asian Journal of Clinical Pediatrics and Neonatology. July 2020. Vol. 8. № 2. Р. 16-22. doi:10.47009/ajcpn.2020.8.2.4.

Back to issue