Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №6, 2022

Back to issue

Оцінка вірулентного потенціалу штамів Blastocystis sp. за показниками рівнів утворення амебоїдних форм і протеазної активності

Authors: Похил С.І. (1), Тимченко О.М. (1), Бодня І.П. (2)
(1) — ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. За останні два десятиріччя досягнуто значних успіхів у вивченні вірулентного потенціалу Blastocystis sp. Варіювання рівня вірулентності пов’язують з утворенням клітин амебоїдної форми, які здатні ефективно прилипати до епітелію кишечника, впливати на його імунний гомеостаз і викликати захисну запальну реакцію. З точки зору технічної складності проведення досліджень для оцінки вірулентного потенціалу штамів Blastocystis sp. найбільш доступними (і загальновизнаними багатьма науковцями) є методи визначення інтенсивності утворення амебоїдних форм і протеазної активності цих паразитів.
Метою роботи було експериментальне обґрунтування визначення рівня вірулентного потенціалу культур Blastocystis sp. за показниками визначення відсотка утворюваних цими паразитами характерних амебоїдних морфологічних форм у культурі in vitro ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue