Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №6, 2022

Back to issue

Опортуністичні паразитози у пацієнтів із хворобами шлунково-кишкового тракту: діагностика, профілактика, контроль лікування

Authors: Шагінян В.Р., Фільчаков І.В., Ясеновий С.П.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Останніми роками все більш обговорюються питання ролі збудників інфекційних і паразитарних хвороб у соматичній патології людини. Blastocystis spр. належать до найбільш поширених кишкових найпростіших, але їх роль при деяких соматичних захворюваннях до цього часу вивчена недостатньо. Паразит виявляється як у пацієнтів із симптомами кишкових розладів, так і в осіб без будь-яких скарг. У той же час проведені останніми роками дослідження показали зв’язок бластоцистної інвазії (БІ) з різними формами дисфункції шлунково-кишкового тракту (ШКТ), у першу чергу синдромом подразненого кишечника (СПК). Ці дані свідчать про необхідність розробки ефективних профілактичних заходів із запобігання опортуністичним паразитозам у пацієнтів із хворобами ШКТ. 
Мета ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue