Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023

Повернутися до номеру

Моніторинг та особливості антибіотикорезистентності під час пандемії COVID-19

Автори: Безрук В.В. (1), Іванов Д.Д. (2), Шкробанець І.Д. (3)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) — актуальна проблема нефрології. Сучасний стан антибіотикорезистентності до антимікробних препаратів ускладнює емпіричний вибір антибактеріальної терапії, а показання до застосування антимікробних препаратів не завжди є клінічно обґрунтованими. Мета дослідження: порівняти дані про антибіотикорезистентність основних груп збудників ІСШ під час пандемії коронавірусу 2019 (COVID-19) за період 2020–2022 рр. з результатами моніторингу 2014–2016 рр. серед дітей Чернівецької області. Матеріали та методи. Зразки сечі відібрано в 657 дітей (0–17 років), яким надавалася спеціалізована медична допомога в закладах охорони здоров’я Чернівецької області (2014–2016 рр.). Упродовж 2020–2022 років проведено клініко-лабораторне обстеження 180 дітей (0–17 років). Результати. Результати моніторингу засвідчили хвилеподібність динамічних змін антибіотикорезистентності до напівсинтетичних пеніцилінів і цефалоспоринів зі збереженням достатнього рівня чутливості до цих антимікробних препаратів серед основних груп збудників ІСШ; отримані дані дають підстави говорити про негативну тенденцію щодо збільшення резистентності з часом (2020–2022 рр. — період пандемії COVID-19) до фторхінолонів, препаратів тетрациклінового ряду; констатовано різнонаправлену й залежну від часу різницю в чутливості до аміноглікозидів — гентаміцину, амікацину й канаміцину в дітей Чернівецької області; реєструється негативна тенденція щодо збільшення частки штамів уропатогенів, резистентних до карбапенемів, — 55,8 ± 5,1 % резистентних штамів (іміпенем — χ2 = 5,432; p = 0,020). Висновки. Результати моніторингу свідчать про необхідність дотримання стандартів у наданні медичної допомоги (призначення антибактеріальної терапії з урахуванням даних регіонального моніторингу щодо антибіотикорезистентності), адміністрування використання антимікробних препаратів у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу в амбулаторних і стаціонарних умовах. Високі показники рівня антибіотикорезистентності уропатогенів ІСШ до карбапенемів (2020–2022 рр.), що застосовуються для лікування тяжких бактеріальних інфекцій, вимагають виключно цільового їх призначення в повсякденній педіатричній практиці.

Background. Urinary tract infection (UTI) is an urgent problem in nephrology. The current state of antibiotic resistance to antimicrobial drugs complicates the empirical choice of antibacterial therapy, and indications for the use of antimicrobial drugs are not always clinically justified. The purpose of the study: to compare the antibiotic resistance of the main groups of UTI pathogens during coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic in 2020–2022 with the results of 2014–2016 monitoring among children of the Chernivtsi region. Materials and methods. Urine samples were collected from 657 children (0–17 years old) who received specialized medical care in health care institutions of the Chernivtsi region (2014–2016). During 2020–2022, a clinical and laboratory examination of 180 children (0–17 years old) was conducted. ­Results. The results of the monitoring proved the wave-like nature of changes in antibiotic resistance to semi-synthetic penicillins and cephalosporins with the maintenance of a sufficient level of sensitivity to these antimicrobial drugs among the main groups of UTI pathogens; the data obtained give reason to suggest a negative trend to increasing resistance to fluoroquinolones, tetracyclines over time (2020–2022 — the period of the COVID-19 pandemic); a multidirectional and time-dependent differences were revealed in sensitivity to aminoglycosides: gentamicin, amikacin and kanamycin in children of Chernivtsi region, as well as a negative trend to increasing the share of carbapenem-resistant strains of uropathogens — 55.8 ± 5.1 % (imipenem — χ2 = 5.432; p = 0.020). Conclusions. The monitoring results indicate the need to comply with standards in the provision of medical care (prescribing antibacterial therapy taking into account the data of regional monitoring on antibiotic resistance to antimicrobial drugs), administration of antimicrobial drugs in health care institutions that provide medical care in outpatient and inpatient settings. High level of antibiotic resistance of UTI uropathogens to carbapenems (2020–2022), used for the treatment of severe bacterial infections, requires their exclusively targeted prescription in everyday pediatric practice.


Ключові слова

інфекція сечовивідних шляхів; антибіотикорезистентність; діти; COVID-19

urinary tract infection; antibiotic resistance; children; COVID-19


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення. Наказ МОЗ України від 03.08.2021 № 1614. https://zakononline.com.ua/documents/show/502234___684240.
 2. Baba H., Kanamori H., Seike I., Niitsuma-Sugaya I., Takei K., Oshima K. et al. Multiple Secondary Healthcare-Associated Infections Due to Carbapenem-Resistant Organisms in a Critically Ill COVID-19 Patient on Extensively Prolonged Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Support — A Case Report. Microorganisms. 2021 Dec 23. 10(1). 19. doi: 10.3390/microorganisms10010019.
 3. Безрук В.В., Безрук Т.О., Годованець О.С., Юрнюк С.В., Веля М.І., Сенюк Б.П. Клініко-лабораторна характеристика, вікові, гендерні та адміністративно-територіальні відмінності інфекцій сечових шляхів у дитячого населення та вибір раціональної антибактеріальної терапії. Неонатологія, хірургія і перинатальна медицина. 2019. 3(33). 81-5. doi: 10.24061/2413-4260.IX.3.33.2019.4.
 4. Безрук В.В., Безрук Т.О., Бабій О.Р., Сокольник С.О., Шеремет M.I., Максимчук В.В. та ін. Регіональний моніторинг етіологічного спектра збудників інфекцій сечової системи серед дитячого населення Чернівецької області: динамічні зміни, вікові, гендерні та адміністративно-територіальні особливості. Запорізький медичний журнал. 2017. 5(104). 647-51. doi: 10.14739/2310-1210.2017.5.110222.
 5. Безрук В.В., Безрук Т.О., Стегницька Л.В., Сокольник С.О., Шеремет M.I., Максимчук В.В. та ін. Регіональний моніторинг антибіотикорезистентності збудників інфекцій сечової системи серед дитячого населення Чернівецької області. Запорізький медичний журнал. 2017. 6(105). 780-85. doi: 10.14739/2310¬1210.2017.6.115088.
 6. Безрук В.В., Іванов Д.Д., Фоміна С.П., Андрійчук Т.П., Первозванська О.І., Андрійчук Т.Р. Стандартизація надання медичної допомоги дітям: спільний узгоджений локальний клінічний протокол медичної допомоги дітям з інфекціями сечової системи на рівні госпітального округу. Нирки. 2022. Т. 11. № 2. С. 60-71. doi: https://doi.org/10.22141/2307-1257.11.2.2022.366.
 7. Despotovic A., Milosevic B., Cirkovic A., Vujovic A., Cucanic K., Cucanic T., Stevanovic G. The Impact of COVID-19 on the Profile of Hospital-Acquired Infections in Adult Intensive Care Units. Antibiotics (Basel). 2021 Sep 23. 10(10). 1146. doi: 10.3390/antibio–tics10101146.
 8. Dlewati M.M., Aung P.P., Park K., Rodriguez J.A., Poon K.K. Meropenem-Resistant Pandoraea Pneumonia in a Critically Ill Patient with COVID-19. Cureus. 2021 Nov 12. 13(11). e19498. doi: 10.7759/cureus.19498.
 9. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022. 399. 629-55. Published Online January 20, 2022. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02724-0/fulltext. 
 10. Knight G.M., Glover R.E., McQuaid C.F., Olaru I.D., Gallandat K., Leclerc Q.J. et al. Antimicrobial resistance and COVID-19: Intersections and implications. Elife. 2021 Feb 16. 10. e64139. doi: 10.7554/eLife.64139. 
 11. Langford B.J., So M., Raybardhan S., Leung V., Soucy J.-P., Westwood D. et al. Antibiotic prescribing in patients with –COVID-19: rapid review and meta-analysis. Clinical Microbiology and Infection. 2021. 1. 18. doi: 10.1016/j.cmi.2020.12.018.
 12. Langford B.J., So M., Raybardhan S., Leung V., Westwood D., MacFadden D.R. et al. Bacterial co-infection and secondary infection in patients with COVID-19: a living rapid review and meta-analysis. Clinical Microbiology and Infection. 2020. 26. 1622-1629. doi: 10.1016/j.cmi.2020.07.016.
 13. Lansbury L., Lim B., Baskaran V., Lim W.S. Co-infections in people with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Journal of Infection. 2020. 81. 266-275. doi: 10.1016/j.jinf.2020.05.046. 
 14. Leung A.K.C., Wong A.H.C., Leung A.A.M., Hon K.L. Urinary Tract Infection in Children. Recent Pat. Inflamm. Allergy Drug Discov. 2019. 13(1). 2-18. doi: 10.2174/1872213X13666181228154940. 
 15. López-Jácome L.E., Fernández-Rodríguez D., Franco-Cendejas R., Camacho-Ortiz A., Morfin-Otero M.D.R., Rodríguez-Noriega E. et al. Increment Antimicrobial Resistance During the –COVID-19 Pandemic: Results from the Invifar Network. Microb. Drug Resist. 2021 Dec 6. doi: 10.1089/mdr.2021.0231.
 16. Mahmoudi H. Bacterial co-infections and antibiotic resistance in patients with COVID-19. GMS Hyg. Infect. Control. 2020 Dec 17. 15. Doc35. doi: 10.3205/dgkh000370.
 17. Mamishi S., Mahmoudi S., Naserzadeh N., Hosseinpour Sadeghi R., Haghi Ashtiani M.T., Bahador A. et al. Antibiotic resistance and genotyping of gram-negative bacteria causing hospital-acquired infection in patients referred to Children’s Medical Center. Infect. Drug Resist. 2019 Oct 29. 12. 3377-3384. doi: 10.2147/IDR.S195126.
 18. Mattoo T.K., Shaikh N., Nelson C.P. Contemporary Management of Urinary Tract Infection in Children. Pediatrics. 2021 Feb. 147(2). e2020012138. doi: 10.1542/peds.2020-012138. 
 19. Безрук В.В. Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої моделі надання медичної допомоги дітям з інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на регіональному рівні: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.03 — соціальна медицина, 14.01.10 — педіатрія. Київ, 2021. 44 с. 
 20. Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України. Наказ МОЗ України від 21.07.2022 № 1284. https://www.apteka.ua/article/642203.
 21. Rawson T.M., Moore L.S.P., Castro-Sanchez E., Charani E., Davies F., Satta G., Ellington M.J., Holmes A.H. COVID-19 and the potential long-term impact on antimicrobial resistance. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2020b. 75. 1681-1684. doi: 10.1093/jac/dkaa194.
 22. WHO. Antimicrobial resistance. https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance.

Повернутися до номеру