Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023

Повернутися до номеру

Ретроперитонеоскопічна резекція з передопераційною селективною емболізацією та флуоресцентною візуалізацією судин з індоціаніном зеленим при раку нирки

Автори: S. Resetniak
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Сьогодні рак нирки вважається однією з найпоширеніших онкологічних патологій (2–3 % усіх онкологічних захворювань). У 2018 році загальна кількість хворих на первинну нирковоклітинну карциному в Україні становила 4805 випадків, 1878 пацієнтів померли від цієї хвороби. Хірургічне лікування є єдиним шляхом у 68 % випадків локалізованого раку нирки. Залишається без відповіді головне питання — ефективне хірургічне лікування хворих із локалізованою нирковоклітинною карциномою. Мета: вивчити параметри функції нирок у пацієнтів із локалізованим раком нирки після ретроперитонеоскопічної резекції з передопераційною селективною емболізацією порівняно зі стандартною резекцією нирки з використанням термічної ішемії. ­Матеріали та методи. Проаналізовано дані 65 хворих на локалізований рак нирки, яким виконано нефронзберігаючу операцію. Їх розділили на дві групи. До першої увійшли 40 осіб з локалізованим раком нирки, які перенесли стандартну органозберігаючу операцію з тривалістю термічної ішемії менше 20 хвилин. Другу групу становили 25 хворих на локалізований рак нирки, яким на доопераційному етапі виконано комп’ютерну томографію з реконструкцією ниркових судин. Ідентифіковано гілку ниркової артерії, що живить ділянку нирки з пухлиною. Наступним кроком була селективна емболізація. Наступного дня проводили ретроперитонеоскопічну резекцію з флуоресцентною візуалізацією в інфрачервоному світлі з використанням індоціаніну зеленого. Результати. Аналіз отриманих даних показує, що функція нирки після оперативного втручання з приводу локального раку при ретроперитонеоскопічній резекції з передопераційною селективною емболізацією ниркових судин є більш спроможною порівняно з резекцією нирки з використанням термічної ішемії. ­Висновки. Отримані нами дані свідчать про те, що суперселективна рентгенівська емболізація судин та інтраопераційна флуоресцентна візуалізація з індоціаніном зеленим при хірургічному лікуванні локалізованого раку нирки має значні переваги перед стандартним методом хірургічного лікування.

Background. Currently, kidney cancer is considered one of the most common oncological pathologies, accounting for 2–3 % of all cancers. In 2018, the total number of primary renal cell carcinoma patients in Ukraine was 4,805 cases, with 1,878 patients dying from this disease. Surgical treatment is the only way for 68 % of patients with localized kidney cancer. The main question remains unanswered — an effective surgical treatment of patients with localized renal cell carcinoma. Our aim was to study the kidney function parameters in localized kidney cancer after retroperitoneoscopic resection with preoperative selective embolization compared to standard kidney resection using thermal ischemia. Materials and methods. Data of 65 patients with localized kidney cancer who underwent nephron-sparing surgery were analyzed. They were divided into two groups. The first one included 40 people with localized kidney cancer who underwent standard organ-sparing surgery with duration of thermal ischemia of less than 20 minutes. The second group consisted of 25 patients with localized kidney cancer who underwent computed tomography with renal vessels reconstruction in the preoperative stage. Branch of the renal artery that feeds the area of the kidney with the tumor was identified. As a next step, selective embolization was performed. Retroperitoneoscopic resection was carried out the next day with fluorescence imaging in the infrared light using indocyanine green. Results. Analysis of the data shows that renal function after surgery for local cancer in case of retroperitoneoscopic resection with preoperative selective embolization of renal vessels is more functionally suitable compared to kidney resection using thermal ischemia. Conclusions. Our data suggest that superselective X-ray vascular embolization and intraoperative indocyanine green fluorescence in the surgical treatment of localized kidney cancer has significant advantages over the standard method of surgical treatment.


Ключові слова

локалізований рак нирки; ретроперитонео­скопічна резекція нирки; індоціанін зелений; суперселективна емболізація; функціональні післяопераційні результати; нефронзберігаючі операції

localized kidney cancer; retroperitoneoscopic kidney resection; indocyanine green; superselective embolization; functional postoperative results; nephron-sparing surgery


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Chow W.H., Dong L.M., Devesa S.S. Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat. Rev. Urol. 2010. 7(5). 245-257. doi: 10.1038/nrurol.2010.46.
 2. Scelo G., Hofmann J.N., Banks R.E., Bhatt R.S., Cancel-Tassin G., Chew S.K. et al. International cancer seminars: a focus on kidney cancer. Annals of Oncology. 2016. 27(8). 1382-1385. doi: 10.1093/annonc/mdw186.
 3. Fedorenko Z.G., Gulak L.O., Mihailovich U.I., Horokh Ye.L., Ryzhov A.Yu., Sumkina O.V. et al. [Cancer in Ukraine, 2017–2018. Morbidity, mortality, indicators of oncological service activity]. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine. Kyiv: National Cancer Institute; 2019. 20. Available from: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/index_e.htm (in Ukrainian).
 4. Fedorenko Z., Michailovich Yu., Goulak L., Gorokh Ye., Ryzhov A., Soumkina O. et al. [Cancer in Ukraine, 2014–2015. Incidence, mortality, activities of the oncological service]. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine. Kyiv: National Cancer Institute; 2017. 16. Available from: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_17/index_e.htm (in Ukrainian).
 5. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am. J. Kidney Dis. 2002. 39(2, Suppl, 1). S1-S266.
 6. Krstic D., Tomic N., Radosavljevic B., Avramovic N., Dragutinovic V., Skodric S.R. et al. Biochemical markers of renal function. Curr. Med. Chem. 2016. 23(19). 2018-2040. doi: 10.2174/0929867323666160115130241.
 7. Bowling C.B., Muntner P. Epidemiology of chronic kidney disease among older adults: a focus on the oldest old. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2012. 67(12). 1379-1386. doi: 10.1093/gerona/gls173.
 8. Excerpts from the United States Renal Data System 2008 Annual Data Report — Atlas of chronic kidney disease & end-stage renal disease in the United States. Am. J. Kidney Dis. 2009. 53(1, Suppl.). S1-374.
 9. Afkarian M., Zelnick L.R., Hall Y.N., Heagerty P.J., Tuttle K., Weiss N.S. et al. Clinical manifestations of kidney disease among US adults with diabetes, 1988–2014. JAMA. 2016. 316(6). 602-610. doi: 10.1001/jama.2016.10924.
 10. Saydah S.H., Xie H., Imperatore G., Burrows N.R., Pavkov M.E. Trends in albuminuria and GFR among adolescents in the United States, 1988–2014. Am. J. Kidney Dis. 2018. 72(5). 644-652. doi: 10.1053/j.ajkd.2018.04.021.
 11. Grams M.E., Sang Y., Ballew S.H., Gansevoort R.T., Kimm H., Kovesdy C.P. et al. A meta-analysis of the association of estimated GFR, albuminuria, age, race, and sex with acute kidney injury. Am. J. Kidney Dis. 2015. 66(4). 591-601. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.02.337.
 12. Smart N.A., Dieberg G., Ladhani M., Titus T. Early referral to specialist nephrology services for preventing the progression to end-stage kidney disease. Cochrane Database Syst. Rev. 2014. 6. CD007333. doi: 10.1002/14651858.CD007333.pub2.
 13. Thompson R.H., Frank I., Lohse C.M., Saad I.R., Fergany A., Zincke H. et al. The impact of ischemia time during open nephron sparing surgery on solitary kidneys: a multi-institutional study. J. Urol. 2007. 177(2). 471-476. doi: 10.1016/j.juro.2006.09.036.

Повернутися до номеру