Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №2, 2023

Повернутися до номеру

Рослинна їжа в раціоні, вегетаріанство та функція нирок

Автори: Мельник І.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Вегетаріанська дієта, як поширена модель харчування в реальному світі, є привабливою мішенню для вивчення. Попередні дослідження різних років показали, що вегетаріанська дієта пов’язана із зниженим ризиком прогресування хронічної хвороби нирок і зменшенням щорічного відсотка фізіологічної втрати показника швидкості клубочкової фільтрації. Цікавою темою для обговорення є пацієнти-вегетаріанці із захворюваннями нирок, у яких ми маємо моніторувати функцію нирок за допомогою розрахункової швидкості клубочкової фільтрації (рШКФ). У зв’язку із їх способом харчування необхідно пам’ятати, що рШКФ і рівень креатиніну крові в таких пацієнтів будуть низькими порівняно з тими, хто вживає більшу кількість тваринних білків. Це є особливістю метаболізму, і це пов’язано зі способом харчування. Моніторинг функції нирок в таких пацієнтів потребує вірогідних діагностичних маркерів. Тут потрібно знати нефрологічні тонкощі екскреції креатиніну, сечовини, сечової кислоти і цистатину С, враховувати індивідуальні особливості й користуватися науковим обґрунтуванням. Для того, щоб не пропустити прогресування хвороби нирок у пацієнтів-вегетаріанців, необхідно робити комплексну оцінку показників крові — креатиніну, сечовини і сечової кислоти. Або ж альтернативою цим маркерам є можливість використовувати й призначати цистатин С для рШКФ. Цистатин С буде більш надійним маркером, ніж тільки креатинін. Прийняти рішення і скористатися одним з варіантів діагностики для пацієнтів-вегетаріанців залишається на розсуд нефролога залежно від ситуації.

A vegetarian diet as a common dietary pattern in the real world is an attractive target for study. Previous studies from different years have shown that a vegetarian diet is associated with a reduced risk of chronic kidney disease progression and a reduction in the annual percentage of physiological loss of glomerular filtration rate. An interesting topic to discuss is vegetarian patients with kidney diseases, in whom we need to monitor kidney function with estimated glomerular filtration rate. In connection with their diet, it is necessary to remember that glomerular filtration rate and blood creatinine level will be low compared to those who consume a lar­ger amount of animal proteins. This is a feature of metabolism and it is related to the way of eating. Monitoring of kidney function in such patients requires reliable diagnostic markers. Here you need to know the nephrological subtleties of excretion of creatinine, urea, uric acid and cystatin C, take into account individual characteristics and use scientific justifications. In order not to miss the progression of kidney disease in vegetarian patients, it is necessary to make a comprehensive assessment of blood parameters: creatinine, urea and uric acid. An alternative to these markers is the possibi­lity of using and prescribing cystatin C to evaluate estimated glomerular filtration rate. Cystatin C would be a more reliable marker than creatinine alone. It will be at the discretion of the nephrologist depending on the situation to decide and use one of the diagnostic options for vegetarian patients.


Ключові слова

вегани; вегетаріанці; функція нирок; хронічна хвороба нирок; клубочкова фільтрація; гіперурикемія; гіперфільтрація; сечова кислота; цистатин С; розрахункова швидкість клубочкової фільтрації

vegans; vegetarians; kidney function; chronic kidney disease; creatinine; glomerular filtration; hyperuricemia; hyperfiltration; uric acid; cystatin C; estimated glomerular filtration rate


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Xu K., Cui X., Wang B. et al. Healthy adult vegetarians have better renal function than matched omnivores: a cross-sectional study in China. BMC Nephrol. 2020. 21. 268. https://doi.org/10.1186/s12882-020-01918-2.
2. Chauveau Р. et al. Vegetarian diets and chronic kidney disease. Nephrology Dialysis Transplantation. 2019. Vol. 34. Issue 2. P. 199-207. https://doi.org/10.1093/ndt/gfy164.
3. Bartholomae E., Knurick J., Johnston C.S. Serum creatinine as an indicator of lean body mass in vegetarians and omnivores. Front. Nutr. 2022 Sep 16. 9. 996541. doi: 10.3389/fnut.2022.996541. PMID: 36185683; PMCID: PMC9525150.
4. Wu C.-L., Tsai W.-H., Liu J.-S., Liu H.-W., Huang S.-Y., Kuo K.-L. Vegan Diet Is Associated with a Lower Risk of Chronic Kidney Disease in Patients with Hyperuricemia. Nutrients. 2023. 15. 1444. https://doi.org/10.3390/nu15061444.
5. Kim H., Caulfield L.E., Garcia-Larsen V., Steffen L.M., Grams M.E., Coresh J., Rebholz C.M. Plant-Based Diets and Incident CKD and Kidney Function. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2019 May 7. 14(5). 682-691. doi: 10.2215/CJN.12391018. Epub 2019 Apr 25. PMID: 31023928; PMCID: PMC6500948.
6. Dinu M., Abbate R., Gensini G.F., Casini A., Sofi F. Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2017 Nov 22. 57(17). 3640-3649. doi: 10.1080/10408398.2016.1138447. PMID: 26853923.
7. Chauveau P. et al. Vegetarianism: advantages and drawbacks in patients with chronic kidney diseases. Journal of Renal Nutrition. 2013. Vol. 23. № 6. P. 399-405. 
8. Trefflich I., Jabakhanji A., Menzel J., Blaut M., Michalsen A., Lampen A., Abraham K., Weikert C. Is a vegan or a vegetarian diet associated with the microbiota composition in the gut? Results of a new cross-sectional study and systematic review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2020. 60(17). 2990-3004. doi: 10.1080/10408398.2019.1676697. Epub 2019 Oct 21. PMID: 31631671.
9. Wu T.T. et al. Nutritional status of vegetarians on maintenance haemodialysis. Nephrology. 2011. Vol. 16. № 6. P. 582-587.
10. Иванов Д.Д. Диабетическая нефропатия и лечебное питание. Почки. 2012. 2. С. 44-46.
11. Betz M.V., Nemec K.B., Zisman A.L. Plant-based Diets in Kidney Disease: Nephrology Professionals’ Perspective. J. Ren. Nutr. 2022 Sep. 32(5). 552-559. doi: 10.1053/j.jrn.2021.09.008. Epub 2021 Nov 12. PMID: 34776341.
12. Carrero J.J., González-Ortiz A., Avesani C.M., Bakker S.J.L., Bellizzi V., Chauveau P. et al. Plant-based diets to ma–nage the risks and complications of chronic kidney disease. Nat. Rev. Nephrol. 2020 Sep. 16(9). 525-542. doi: 10.1038/s41581-020-0297-2. Epub 2020 Jun 11. PMID: 32528189.
11. Joshi S., McMacken M., Kalantar-Zadeh K. Plant-Based Diets for Kidney Disease: A Guide for Clinicians. Am. J. Kidney Dis. 2021 Feb. 77(2). 287-296. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.10.003. Epub 2020 Oct 16. PMID: 33075387.
12. Chauveau P., Koppe L., Combe C., Lasseur C., Trolonge S., Aparicio M. Vegetarian diets and chronic kidney disease. Nephrol. Dial. Transplant. 2019 Feb 1. 34(2). 199-207. doi: 10.1093/ndt/gfy164. PMID: 29982610. 
13. Rizzo N.S. et al. Nutrient profiles of vegetarian and nonve–getarian dietary patterns. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2013. Vol. 113. № 12. P. 1610-1619.
14. Vukovic V., Hantikainen E., Raftopoulou A. et al. Association of dietary proteins with serum creatinine and estimated glomerular filtration rate in a general population sample: the CHRIS study. J. Nephrol. 2023. 36. 103-114. https://doi.org/10.1007/s40620-022-01409-7.
15. Cusumano A.M., Tzanno-Martins C., Rosa-Diez G.J. The Glomerular Filtration Rate: From the Diagnosis of Kidney Function to a Public Health Tool. Front. Med. (Lausanne). 2021 Nov 25. 8. 769335. doi: 10.3389/fmed.2021.769335. PMID: 34926510; –PMCID: PMC8675900.
16. Lohsiriwat S. Protein Diet and Estimated Glomerular Filtration Rate. Open Journal of Nephrology. 2013. Vol. 3. № 2. Р. 97-100. doi: 10.4236/ojneph.2013.32016.
17. Мельник І.І. Гіперурикемія при хронічній хворобі нирок — коли призначати терапію? Нирки. 2023. Т. 12. № 1. C. 76. 
18. Fang W.-C., Chen H.-Y., Chu S.-C., Wang P.-H., Lee C.-C., Wu I.-W. et al. Serum Cystatin C Levels Could Predict Rapid Kidney Function Decline in A Community-Based Population. Biomedicines. 2022. 10. 2789. https://doi.org/10.3390/biomedicines10112789. 
19. Alvirdizadeh S., Yuzbashian E., Mirmiran P. et al. A prospective study on total protein, plant protein and animal protein in relation to the risk of incident chronic kidney disease. BMC Nephrol. 2020. 21. 489. https://doi.org/10.1186/s12882-020-02079-y.
20. Abraham K., Penczynski K., Monien B.H., Bergau N., Knüppel S., Weikert C. Risks of misinterpretation of biomarker measurements in spot urine adjusted for creatinine — A problem especially for studies comparing plant based with omnivorous diets. Int. J. Hyg. Environ. Health. 2023 Apr. 249. 114142. doi: 10.1016/j.ijheh.2023.114142. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36842230.
21. Świątek Ł., Jeske J., Miedziaszczyk M. et al. The impact of a vegetarian diet on chronic kidney disease (CKD) progression — a systematic review. BMC Nephrol. 2023. 24. 168. https://doi.org/10.1186/s12882-023-03233-y.
22. Liu H.W., Tsai W.H., Liu J.S., Kuo K.L. Association of Vegetarian Diet with Chronic Kidney Disease. Nutrients. 2019 Jan 27. 11(2). 279. doi: 10.3390/nu11020279. PMID: 30691237; PMCID: PMC6412429.
23. Xu K., Cui X., Wang B. et al. Healthy adult vegetarians have better renal function than matched omnivores: a cross-sectional study in China. BMC Nephrol. 2020. 21. 268. https://doi.org/10.1186/s12882-020-01918-2.
24. Cases A., Cigarrán-Guldrís S., Mas S., Gonzalez-Parra E. Vegetable-Based Diets for Chronic Kidney Disease? It Is Time to Reconsider. Nutrients. 2019.
25. Gluba-Brzózka A., Franczyk B., Rysz J. Vegetarian Diet in Chronic Kidney Disease — A Friend or Foe. Nutrients. 2017. 9. 374. https://doi.org/10.3390/nu9040374.
26. Peralta C.A., Katz R., Sarnak M.J., Ix J., Fried L.F., De Boer I. et al. Cystatin C identifies chronic kidney disease patients at higher risk for complications. J. Am. Soc. Nephrol. 2011 Jan. 22(1). 147-55. doi: 10.1681/ASN.2010050483. Epub 2010 Dec 16. PMID: 21164029; PMCID: PMC3014043.
27. Liu Q., Wang Y., Chen Z. et al. Age- and sex-specific refe–rence intervals for blood urea nitrogen in Chinese general population. Sci. Rep. 2021. 11. 10058. https://doi.org/10.1038/s41598-021-89565-x.
28. Van Westing A.C., Küpers L.K., Geleijnse J.M. Diet and Kidney Function: a Literature Review. Curr. Hypertens. Rep. 2020. 22. 14. https://doi.org/10.1007/s11906-020-1020-1.

Повернутися до номеру