Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №2, 2023

Повернутися до номеру

Клінічний випадок стероїдзалежного нефротичного синдрому в дитини

Автори: Лагодич Є. (1), Іванов Д. (1), Вакуленко Л. (2), Литвинова О. (3)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(3) — КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я ДОР», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Нефротичний синдром (НС) є поширеною патологією клубочків, яка зустрічається в педіатричній практиці. Основними клінічними ознаками є масивна протеїнурія, гіпоальбумінемія, гіперліпідемія та набряки. Серед усіх випадків НС 75 % дітей мають гістологічний варіант ураження клубочків у вигляді хвороби мінімальних змін, яка чутлива до гормональної терапії, але легко призводить до рецидиву і формування стероїдної залежності. Таким дітям часто потрібно подовжити час прийому гормональних препаратів або додати інші імунодепресанти, які можуть мати значну токсичність. Серед доступних варіантів лікування імунодепресантами — застосування циклофосфаміду, циклоспорину А, такролімусу і мікофенолату мофетилу. Введення ритуксимабу — можливий альтернативний варіант лікування стероїдзалежного нефротичного синдрому в дітей. Однак ефективність і безпека ритуксимабу в лікуванні дитячого стероїдзалежного нефротичного синдрому все ще є суперечливими. Метою було оцінити ефективність і безпеку лікування ритуксимабом у дитини із стероїдзалежним нефротичним синдромом на прикладі клінічного випадку з власної практики.

Nephrotic syndrome (NS) is a common glomerular pathology encountered in pediatric practice. The main clinical signs are massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema. Among all cases of NS, 75 % of children have a histological variant of glomerular lesions in the form of minimal change di­sease that is sensitive to hormone therapy, but easily leads to relapse and steroid dependence. These children often need to extend the time of taking hormonal drugs or add other immunosuppressants, which can have significant toxicity. Available immunosuppressant treatment options include cyclophosphamide, cyclosporine A, tacrolimus, and mycophenolate mofetil. The use of rituximab is a possible alternative treatment for steroid-dependent nephrotic syndrome in children. However, the efficacy and safety of ritu­ximab in the treatment of childhood steroid-dependent nephrotic syndrome is still controversial. The purpose was to evaluate the efficacy and safety of rituximab treatment in a child with steroid-dependent nephrotic syndrome on the example of a clinical case from our own practice.


Ключові слова

ритуксимаб; дитяча нефрологія; нефротичний синдром; стероїдзалежний нефротичний синдром

rituximab; pediatric nephrology; nephrotic syndrome; steroid-dependent nephrotic syndrome


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Dolcemascolo V., Vivarelli M., Colucci M., Diomedi-Camassei F., Piras R., Alberti M. et al. Nephrotic-range proteinuria and peripheral edema in a child: not only idiopathic nephrotic syndrome. Case Rep. Nephrol. Dialysis. 2016. 6. 120-7. doi: 10.1159/000449423.
 2. Eddy A., Symons J. Nephrotic syndrome in childhood. Lancet. 2003. 362. 629-39. doi: 10.1016/S0140-6736(03)14184-0.
 3. Arif M.К., Arif M., Amjad N. Histopathological outlook on nephrotic syndrome: a pediatric perspective. Indian J. Nephrol. 2016. 26. 188-91. doi: 10.4103/0971-4065.159555.
 4. Sinha A., Bagga A. Rituximab therapy in nephrotic syndrome: implications for patients’ management. Nat. Rev. Nephrol. 2013. 9. 154-69. doi: 10.1038/nrneph.2012.289.
 5. Grenda R., Jarmuzek W., Rubik J., Piatosa B., Prokurat S. Rituximab is not a “magic drug” in post-transplant recurrence of nephrotic syndrome. Eur. J. Pediatr. 2016. 175. 1133-37. doi: 10.1007/s00431-016-2747-1.
 6. Safdar O., Aboualhameael A., Kari J. Rituximab for troublesome cases of childhood nephrotic syndrome. World J. Clin. Pediatr. 2014. 3. 69-75. doi: 10.5409/wjcp.v3.i4.69.
 7. Ashikaga E., Uda S., Kamata K., Shikida Y., Inoue T., Kuno Y. et al. Single low-dose rituximab for the treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome with acute kidney injury. CEN Case Rep. 2016. 5. 56-60. doi: 10.1007/s13730-015-0199-5.
 8. Iijima K., Sako M., Nozu K. Rituximab for nephrotic syndrome in children. Clin. Exp. Nephrol. 2017. 21. 193-202. doi: 10.1007/s10157-016-1313-5.
 9. Rituximab Genentech. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/1997/ritugen112697-lab.pdf. Accessed 30 Sep 2020.
 10. Liu S., Gui C., Lu Z., Li H., Fu Z., Deng Y. The Efficacy and Safety of Rituximab for Childhood Steroid-Dependent Nephrotic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Pediatr. 2021 Aug 20. 9. 728010. doi: 10.3389/fped.2021.728010.
 11. Kim A., Chung J., Akilesh S., Koziell A., Jain S., Hodgin J. et al. B cell-derived IL-4 acts on podocytes to induce proteinuria and foot process effacement. JCI Insight. 2017. 2. e81836. doi: 10.1172/jci.insight.81836.
 12. Kemper M., Meyer-Jark T., Lilova M., Müller-Wiefel D. Combined T- and B-cell activation in childhood steroid-sensitive nephrotic syndrome. Clin. Nephrol. 2003. 60. 242-7. doi: 10.5414/CNP60242.
 13. Abdel-Hafez M., Shimada M., Lee P., Johnson R., Garin E. Idiopathic nephrotic syndrome and atopy: is there a common link? Am. J. Kidney Dis. 2009. 54. 945-53. doi: 10.1053/j.ajkd.2009.03.019.
 14. Fornoni A., Sageshima J., Wei C., Merscher-Gomez S., Aguillon-Prada R., Jauregui A.N. et al. Rituximab targets podocytes in recurrent focal segmental glomerulosclerosis. Sci. Transl. Med. 2011 3. 85ra46. doi: 10.1126/scitranslmed.3002231.
 15. Gulati A., Sinha A., Jordan S.C., Hari P., Dinda A.K., Sharma S. et al. Efficacy and safety of treatment with rituximab for difficult steroid-resistant and -dependent nephrotic syndrome: multicentric report. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2010. 5. 2207-12. doi: 10.2215/CJN.03470410.
 16. Prytuła A., Iijima K., Kamei K., Geary D., Gottlich E., Majeed A. et al. Rituximab in refractory nephrotic syndrome. Pediatr. Nephrol. 2010. 25. 461-8. doi: 10.1007/s00467-009-1376-6.
 17. Iwabuchi Y., Takei T., Moriyama T., Itabashi M., Nitta K. Long-term prognosis of adult patients with steroid-dependent minimal change nephrotic syndrome following rituximab treatment. Med. 2014. 93. e300. doi: 10.1097/MD.0000000000000300.
 18. Kamei K., Ogura M., Sato M., Ito S., Ishikura K. Infusion reactions associated with rituximab treatment for childhood-onset complicated nephrotic syndrome. Pediatr. Nephrol. 2018. 33. 1013-8. doi: 10.1007/s00467-018-3900-z.
 19. Іванов Д.Д., Завальна І.М. Інфузійні реакції на введення ритуксимабу: алгоритм дій. Нирки. 2022. № 1. С. 49-53.
 20. 20. Вакуленко Л.І., Литвинова О.М., Посмітюха І.В. Застосування ритуксимабу в лікуванні дітей з нефротичним синдромом. Нирки. 2022. 11(2). 86-91. doi: 10.22141/2307-1257.11.2.2022.365.
 21. Лагодич Є. Використання препарату ритуксимаб у педіатричній нефрологічній практиці. Нирки. 2023. Т. 12. № 1. C. 39-44.

Повернутися до номеру