Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №3, 2023

Повернутися до номеру

Етіологічні особливості інфекцій сечової системи у вагітних жінок: сучасний стан проблеми

Автори: Мирошниченко М.С. (1), Мішин Ю.М. (1), Пасієшвілі Н.М. (2), Капустник Н.В. (2), Мішина М.М. (1), Мозгова Ю.А. (1), Марченко І.А. (1), Мирошниченко С.О. (3)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр», м. Харків, Україна
(3) — Комунальне некомерційне підприємство Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері», м. Ізюм, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Інфекції сечової системи у вагітних жінок посідають провідне місце в структурі екстрагенітальної патології. Мета дослідження: визначити етіологічні особливості інфекцій сечової системи у вагітних жінок. Матеріали та методи. До дослідження увійшло 89 вагітних жінок з інфекціями сечової системи. Матеріалом для мікробіологічного дослідження була сеча, зразки якої забиралися в день госпіталізації вагітної перед початком її лікування. Ідентифікація мікроорганізмів проводилася за допомогою тест-систем «МІКРО-ЛА-ТЕСТ®» (ErbaLachema, Чеська Республіка). Приготування суспензій мікроорганізмів з визначеною концентрацією мікробних клітин здійснювалося за допомогою електронного приладу Densi-La-Meter (PLIVA-Lachema а.s., Чехія) за шкалою McFarland. Оптичну щільність вимірювали за допомогою мікропланшетного рідера Multiskan EX (тип 355). ­Результати. Провідними збудниками інфекцій сечової системи у вагітних жінок Харківської області є Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, серед яких превалюють Escherichia coli, Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes. Виділений спектр етіологічних чинників інфекцій сечової системи не залежить від віку вагітної жінки. В етіологічній структурі інфекцій сечової системи вагітних жінок 1-ше і 2-ге рангові місця у I–III триместрах вагітності посідають Escherichia coli і Proteus mirabilis; 3-тє рангове місце у I триместрі посідає Enterococcus faecalis, у II триместрі — Proteus vulgaris і Streptococcus pyogenes, у III триместрі — Streptococcus pyogenes. Етіологічна структура інфекцій сечової системи у вагітних жінок визначається топографією запального процесу. Так, у жінок з безсимптомною бактеріурією 1-ше рангове місце посідає Proteus mirabilis, 2-ге місце — Escherichia coli, 3-тє місце — Proteus vulgaris та Enterococcus faecalis; при хронічному пієлонефриті 1-ше рангове місце — Proteus mirabilis, 2-ге місце — Streptococcus pyogenes, 3-те місце — Escherichia coli та Proteus vulgaris; при гострому пієлонефриті 1-ше рангове місце — Escherichia coli, 2-ге місце — Streptococcus pyogenes, 3-тє місце — Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae; при уретриті 1-ше рангове місце — Escherichia coli, 2-ге місце — Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, 3-тє місце — Proteus mirabilis, Proteus vulgaris; при циститі 1-ше рангове місце — Escherichia coli, 2-ге місце — Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Висновки. Визначені авторами етіологічні особливості інфекцій сечової системи різної топографії запального процесу бактеріальної етіології необхідно враховувати при лікуванні даної категорії вагітних жінок.

Background. Urinary tract infections in pregnant wo­men occupy a leading place in the structure of extragenital patho­logy. The purpose of the study is to determine the etiological features of urinary tract infections in pregnant women. Materials and ­methods. The study included 89 pregnant women with urinary tract infections. The material for microbiological research was urine, the samples of which were collected on the day of hospitalization of a pregnant woman before treatment. Identification of microorganisms was carried out with the use of ­MIKROLATEST® test systems (Erba Lachema, Czech Republic). Preparation of bacterial suspensions with a certain concentration of microbial cells was carried out using Densi-La-Meter electronic device (PLIVA-Lachema a.s., Czech Republic) according to the McFarland scale. Optical density was measured using a Multiskan EX microplate reader (type 355). Results. Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa are the leading pathogens of urinary tract infections in pregnant women of the Kharkiv region; Escherichia coli, Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes are predominant ones. The selected spectrum of etiological factors of urinary tract infections does not depend on the age of a pregnant woman. In the etiological structure of the urinary tract infections in pregnant women, Escherichia coli and Proteus mirabilis take the first and the second place during the first three trimesters of pregnancy. The third place in the first trimester belongs to Enterococcus faecalis, in the second trimester — to Proteus vulgaris and Streptococcus pyogenes, in the third trimester — to Streptococcus pyogenes. The etiological structure of urinary tract infections in pregnant women is determined by the topography of the inflammatory process. Thus, in women with asymptomatic bacteriuria, Proteus mirabilis takes the first place, Escherichia coli — the second place, Proteus vulgaris and Enterococcus faecalis — the third place; in acute pyelonephritis, the first place belongs to Escherichia coli, the second place to Streptococcus pyogenes, the third place to Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae; in urethritis, Escherichia coli takes the first place, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae — the second place, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris — the third place; in cystitis, the first place belongs to Escherichia coli, the second place to Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Conclusions. The etiological features of urinary tract infections with different topography of the inflammatory process of bacterial etiology determined by the authors must be taken into account in the treatment of this category of pregnant women.


Ключові слова

етіологія; інфекції сечової системи; вагітна жінка

etiology; urinary tract infections; pregnant woman


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. 1. Ruiz-Rodríguez M., Sánchez-Martínez Y., Suárez-Cadena F.C., García-Ramírez J. Prevalence and characterization of urinary tract infection in socially vulnerable pregnant women from Bucaramanga, Colombia. Rev. Fac. Med. 2021. 69(2). e77949. doi: https://doi.org/10.15446/revfacmed.v69n2.77949. 
 2. 2. Corrales M., Corrales-Acosta E., Corrales-Riveros J.G. Which antibiotic for urinary tract infections in pregnancy? A literature review of international guidelines. J. Clin. Med. 2022. 11(23). 7226. doi: 10.3390/jcm11237226. 
 3. 3. Johnson C.Y., Rocheleau C.M., Howley M.M., Chiu S.K., Arnold K.E., Ailes E.C. Characteristics of women with urinary tract infection in pregnancy. J. Womens Health (Larchmt). 2021. 30(11). 1556-1564. doi: 10.1089/jwh.2020.8946. 
 4. 4. Werter D.E., Kazemier B.M., van Leeuwen E., de Rotte M.C.F.J., Kuil S.D., Pajkrt E., Schneeberger C. Diagnostic work-up of urinary tract infections in pregnancy: study protocol of a prospective cohort study. BMJ Open. 2022. 12(9). e063813. doi: 10.1136/bmjopen-2022-063813.
 5. 5. Baer R.J., Nidey N., Bandoli G., Chambers B.D., Chambers C.D., Feuer S. et al. Risk of early birth among women with a urinary tract infection: a retrospective cohort study. A.J.P. Rep. 2021. 11(1). e5-e14. doi: 10.1055/s-0040-1721668.
 6. 6. Balachandran L., Jacob L., Al Awadhi R., Yahya L.O., Catroon K.M., Soundararajan L.P. et al. Urinary tract infection in pregnancy and its effects on maternal and perinatal outcome: a retrospective study. Cureus. 2022. 14(1). e21500. doi: 10.7759/cureus.21500. 
 7. 7. Cohen R., Gutvirtz G., Wainstock T., Sheiner E. Maternal urinary tract infection during pregnancy and long-term infectious morbidity of the offspring. Early Hum. Dev. 2019. 136. 54-59. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2019.07.002.
 8. 8. Ranjan A.K., Sridhar S.T., Matta N., Chokkakula S., Ansari R. Prevalence of UTI among pregnant women and its complications in newborns. Indian Journal of Pharmacy Practice. 2017. 10. 45-49.
 9. 9. Bilko I.P. Requirements for taking and delivering material for microbiological research. Modern Infections. 2001. (3). 106-109. (In Ukrainian).
 10. 10. Nana T., Bhoora S., Chibabhai V. Trends in the epidemiology of urinary tract infections in pregnancy at a tertiary hospital in Johannesburg: are contemporary treatment recommendations appropriate? S. Afr. J. Infect. Dis. 2021. 36(1). a328. https://doi.org/10.4102/sajid.v36i1.328.
 11. 11. El-Kashif M.M.L. Urinary tract infection among pregnant women and its associated risk factors: a cross-sectional study. Biomed. Pharmacol. J. 2019. 12(4). 2003-2010.
 12. 12. Matuszkiewicz-Rowińska J., Małyszko J., Wieliczko M. Urinary tract infections in pregnancy: old and new unresolved diagnostic and therapeutic problems. Arch. Med. Sci. 2015. 11(1). 67-77. doi: 10.5114/aoms.2013.39202.
 13. 13. Laari J.L., Anab M., Jabong D.P., Abdulai K., Alhassan A.R. Maternal age and stage of pregnancy as determinants of UTI in pregnancy: a case of Tamale, Ghana. Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 2022. 2022. 3616028. doi: 10.1155/2022/3616028.
 14. 14. Hoffelder L.P., Bocchi M.H.M., Nascimento T.F., Bor–ges V.T.M., Bocchi S.C.M. Pre-natal non-drug interventions to prevent urinary infection: integrative review. Brazilian Journal of Health Review. 2023. 6(3). 13271-13286. https://doi.org/10.34119/bjhrv6n3-380.

Повернутися до номеру