Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №3, 2023

Повернутися до номеру

Вплив електромагнітного випромінювання оптичного діапазону на орган зору людини. Частина I. Ультрафіолетове випромінювання

Автори: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Деякі виробничі процеси можуть супроводжуватися виділенням інтенсивного теплового випромінювання. У свою чергу, теплове випромінювання у виробничих умовах може поєднуватися з ультрафіолетовим випромінюванням. Інтенсивний вплив ультрафіолетового випромінювання може викликати електроофтальмію. Електроофтальмія — професійне захворювання, що розвивається в результаті впливу на око випромінювання електричних джерел світла, багатих на ультрафіолетові промені. Електроофтальмія, викликана впливом теплового випромінювання в умовах виробництва, розглядається як професійне захворювання. Найуразливішими категоріями працівників щодо можливого виникнення даного захворювання є особи, які працюють в умовах інтенсивного ультрафіолетового опромінювання. У першу чергу це електрозварники та їхні помічники, медичні працівники фізіотерапевтичних кабінетів, які зазнають опромінювання кварцовими, а також бактерицидними лампами. Профілактика полягає в проведенні попереднього і періодичних медичних оглядів згідно із затвердженим порядком. Необхідно чітко дотримуватися правил техніки безпеки під час проведення відповідних робіт в умовах впливу ультрафіолетового випромінювання, захищати очі захисними ручними щитами або темними окулярами. Необхідно ефективно екранувати робоче місце.

me production processes may involve the emission of intense thermal radiation. In turn, thermal radiation in industrial settings may be accompanied by ultraviolet radiation. Intense exposure to ultraviolet radiation can cause electric ophthalmia. Electric ophthalmia is an occupational disease that develops as a result of eye exposure to the radiation from electric light sources rich in ultraviolet rays. Electric ophthalmia caused by exposure to thermal radiation in industrial settings is considered as an occupational di­sease. Workers most vulnerable to this condition are those exposed to intensive ultraviolet radiation. Primarily, these include welders and their assistants, medical workers in physiotherapy offices who are exposed to quartz lamps, as well as those using bactericidal lamps. Prevention consists in conducting preliminary and periodic medical examinations according to the approved procedure. It is necessary to strictly follow the safety rules during the relevant work in conditions of exposure to ultraviolet radiation, protect the eyes with protective hand shields or dark glasses. It is necessary to effectively shield the workplace.


Ключові слова

теплове випромінювання; ультрафіолетове випромінювання; електроофтальмія; професійні захворювання; профілактика

thermal radiation; ultraviolet radiation; electric ophthalmia; occupational diseases; prevention


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Захворювання очей — електроофтальмія. http://mk.dsp.gov.ua/news/zakhvoriuvannia-ochei-elektrooftalmiia.
  2. Ткачишин В.С. Вплив ультрафіолетового випромінювання на організм людини. Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнарод. участю. Київ, 15 березня 2023 року. С. 194-195.
  3. Ткачишин В.С. Електроофтальмія. Український журнал медичної техніки і технології. 2007. № 2–3. С. 63-66.
  4. Ткачишин В.С. Професійні хвороби. Київ: Інформаційно-–аналітичне агентство, 2011. С. 88-94.

Повернутися до номеру