Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Анестезіологічне забезпечення при протезуванні кульшових і колінних суглобів (науково-літературний огляд)

Автори: Черній В.І., Мирона В.С.
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Ефективне знеболювання при протезуванні як кульшових, так і колінних суглобів забезпечує ефективне й швидке відновлення пацієнтів. Проведення протезування суглобів супроводжується застосуванням загальної анестезії або спинномозкової анестезії. Спинномозкова анестезія, незважаючи на певні ризики, показує кращу ефективність, ніж застосування загальної анестезії, при протезуванні кульшових і колінних суглобів. Тобто спинномозкова анестезія пов’язана з меншими періопераційними ускладненнями. Важливе значення має додавання седації та моніторингу анестезії під час протезування з використанням спинномозкової анестезії. Після успішного проведення хірургічної процедури протезування важливим є досягнення адекватного знеболювання в постопераційному періоді. Це досягається шляхом внутрішньовенної аналгезії, контрольованої пацієнтом, або епідуральної аналгезії. Мультимодальна стратегія аналгезії поєднує аналгетики з різними механізмами дії для поліпшення управління болем. Інтраопераційне періартикулярне введення мультимодальних препаратів — одна з найважливіших процедур у періопераційному контролі болю при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба. Блокада периферичних нервів розглядається останнім часом як альтернативний аналгетичний підхід. При протезуванні як кульшових, так і колінних суглобів застосовують блокаду поперекового сплетення, блокаду фасції клубового м’яза, блокаду стегнового й сідничного нерва, блокаду аддукторного каналу, блокади квадратного м’яза попереку і площини випрямлення хребта. З урахуванням усього періопераційного процесу використання превентивної та мультимодальної терапії та блокади периферичних нервів може дозволити знизити інтенсивність постопераційного болю, що покращить функціональний стан і якість життя пацієнтів.

Effective pain management during hip and knee replacement ensures the efficient and fast recovery of patients. Joint replacement surgery is typically accompanied by the use of general anesthesia or spinal anesthesia. Spinal anesthesia, despite certain risks, demonstrates better effectiveness compared to general anesthesia in hip and knee replacements. In other words, spinal anesthesia entails fewer perioperative complications. The addition of sedation and anesthesia monitoring during joint replacements using spinal anesthesia is of particular importance. After a successful surgical procedure of joint replacement, achieving adequate pain relief in the postoperative period is crucial. This is achieved through intravenous patient-controlled analgesia or epidural analgesia. A multimodal analgesia strategy combines analgesics with different mechanisms of action to enhance pain management. Intraoperative periarticular administration of multimodal agents is one of the most important procedures in the perioperative pain control during total hip arthroplasty. Peripheral nerve blocks have emerged recently as an alternative analgesic approach. During hip and knee replacements, various nerve blocks are utilized, including lumbar plexus block, fascia iliaca block, femoral and sciatic nerve block, adductor canal block, quadratus lumborum block, erector spinae plane block. Given the entire perioperative process, the use of preventive and multimodal therapy along with peripheral nerve blocks can help reduce the intensity of postoperative pain, thereby improving the functional status and quality of life for patients.


Ключові слова

артроз; переломи; ендопротезування; лікування; анестезія; післяопераційній біль; мультимодальна аналгезія; блок нерва

osteoarthritis; fractures; replacement; treatment; anesthesia; postoperative pain; multimodal analgesia; nerve block


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Katz J.N., Arant K.R., Loeser R.F. Diagnosis and treatment of hip and knee osteoarthritis: a review. JAMA. 2021. 325(6). 568-578.
 2. Schwartz A.M., Farley K.X., Guild G.N., Bradbury T.L. Jr. Projections and epidemiology of revision hip and knee arthroplasty in the United States to 2030. J. Arthroplasty. 2020. 35(6S). S79-S85.
 3. Thomas R.A., Warfield D.J. Jr, Nikkel L.E. Total hip arthroplasty in a patient with fascioscapulohumeral dystrophy. Arthroplast. Today. 2022. 19. 101021.
 4. Koss J., Goyette D., Patel J., Harrington C.J., Mazzei C., Wittig J.C., Dundon J. Is there value in pathology specimens in routine total hip and knee arthroplasty? Cureus. 2021. Jan 30. 13(1). e13005.
 5. Erlenwein J., Müller M., Falla D., Przemeck M., Pfingsten M., Budde S., Quintel M., Petzke F. Clinical relevance of persistent post-operative pain after total hip replacement — a prospective observational cohort study. J. Pain Res. 2017. 10. 2183-2193.
 6. Benditz A., Drescher J., Greimel F., Zeman F., Grifka J., Meißner W., Völlner F. Implementing a benchmarking and feedback concept decreases postoperative pain after total knee arthroplasty: a prospective study including 256 patients. Sci Rep. 2016. 6. 38218.
 7. Kopp S.L., Børglum J., Buvanendran A., Horlocker T.T., Ilfeld B.M., Memtsoudis S.G. et al. Anesthesia and analgesia practice pathway options for total knee arthroplasty: An evidence-based review by the American and European societies of regional anesthesia and pain medicine. Reg. Anesth. Pain Med. 2017. 42. 683-697.
 8. Li J.W., Ma Y.S., Xiao L.K.  Postoperative pain management in total knee arthroplasty. Orthop. Surg. 2019. 11. 755-761.
 9. Li C., Qu J., Pan S., Qu Y. Local infiltration anesthesia versus epidural analgesia for postoperative pain control in total knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. J. Orthop. Surg. Res. 2018. 13. 112.
 10. Anger M., Valovska T., Beloeil H., Lirk P., Joshi G.P., Van de Velde M., Raeder J. PROSPECT Working Group and the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy. PROSPECT guideline for total hip arthroplasty: A systematic review and procedure-specific postoperative pain management recommendations. Anaesthesia. 2021. 76. 1082-1097.
 11. Min B.W., Kim Y., Cho H.M., Park K.S., Yoon P.W., Nho J.H. et al. Perioperative pain management in total hip arthroplasty: Korean hip society guidelines. Hip Pelvis. 2016. 28. Р. 15-23.
 12. Gaffney C.J., Pelt C.E., Gililland J.M., Peters C.L. Perioperative pain management in hip and knee arthroplasty. Orthop. Clin. North Am. 2017. 48. 407-419.
 13. Russo M.W., Parks N.L., Hamilton W.G. Perioperative pain management and anesthesia: a critical component to rapid recovery total joint arthroplasty. Orthop. Clin. North Am. 2017. 48. 401-405.
 14. Stevenson K.L., Neuwirth A.L., Sheth N. Perioperative pain management following total joint arthroplasty: a review and update to an institutional pain protocol. J. Clin. Orthop. Trauma. 2018. 9. 40-45.
 15. Memtsoudis S.G., Cozowicz C., Bekeris J., Bekere D., Liu J., Soffin E.M. Anaesthetic care of patients undergoing primary hip and knee arthroplasty: Consensus recommendations from the International consensus on Anaesthesia-related outcomes after surgery group (ICAROS) based on a systematic review and meta-analysis. Br. J. Anaesth. 2019. 123. 269-287.
 16. Neuman M.D., Feng R., Carson J.L., Gaskins L.J., Dillane D., Sessler D.I. et al. Spinal anesthesia or general anesthesia for hip surgery in older adults. N. Engl. J. Med. 2021. 385. 2025-2035.
 17. Choi Y.M., Choi E.J., Ri H.S., Park J.Y., You J.A., Byeon G.J. The effect of dexmedetomidine and midazolam on combined spinal-epidural anesthesia in patients undergoing total knee arthroplasty. Anesth Pain Med. 2020. 15. 111-119.
 18. Lee C., Lee C., So C., Lee J., Choi I., Ma X., Hwang J. Impact of dexmedetomidine on tourniquet-induced systemic effects in total knee arthroplasty under spinal anesthesia: A prospective randomized, double-blinded study. Biomed Res. Int. 2020. 1-8.
 19. Li W.X., Luo R.Y., Chen C., Li X., Ao J.S., Liu Y., Yin Y.Q. Effects of propofol, dexmedetomidine, and midazolam on postoperative cognitive dysfunction in elderly patients: A randomized controlled preliminary trial. Chin. Med. J. 2019. 132. 437-445.
 20. Osman B.M., Tieu T.G., Caceres Y.G., Hernandez V.H. Current trends and future directions for outpatient total joint arthroplasty: a review of the anesthesia choices and analgesic options. J. Am. Acad. Orthop. Surg. Glob. Res Rev. 2023. 7(9). e22.00259.
 21. Zhai L., Song Z., Liu K. The effect of gabapentin on acute postoperative pain in patients undergoing total knee arthroplasty. A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2016. 95. e3673.
 22. Тerkawi A.S., Mavridis D., Sessler D.I., Nunemaker M.S., Doais K.S., Terkawi R.S. et al. Pain management modalities after total knee arthroplasty: A network meta-analysis of 170 randomized controlled trials. Anesthesiology. 2017. 126. 923-937.
 23. Blackwell R.E., Kushelev M., Norton J., Pettit R., Vasileff W.K. A comparative analysis of the quadratus lumborum block versus femoral nerve and fascia iliaca Blocks in Hip Arthroscopy. Arthrosc. Sports Med. Rehabil. 2021. 3. e7-e13.

Повернутися до номеру