Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 13, №1, 2024

Повернутися до номеру

Економічні питання лікування хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії діалізними методами нирково-замісної терапії в Україні: дослідження одного центру

Автори: Шимова А.Ю. (1), Шіфріс І.М. (1, 2), Красюк Е.К. (1)
(1) - КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Метою роботи було визначити вартість лікування хворих на ХХН VД стадії протягом 2023 року діалізними методами НЗТ на підставі аналізу витрат на лікування гемо- (ГД) та перитонеальним діалізом (ПД) в одному лікувальному закладі. Матеріали та методи. Відкрите одноцентрове дослідження проводилось у КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу». Протягом 2023 року в цьому закладі отримували лікування діалізними методами НЗТ 779 хворих на ХХН VД стадії. Зокрема, 718 хворих лікувалися ГД-сесіями та 61 — ПД (36 хворих — ПАПД та 25 — АПД). До розрахунку вартості лікування хворих на ХХН VД стадії, як при лікуванні ГД, так і ПД, були включені прямі медичні та немедичні витрати. Оцінка вартості лікування одного хворого протягом року розраховувалась за формулою: при лікуванні ГД/ГДФ — вартість 1 сесії × 156 сесій, при лікуванні ПАПД/АПД — вартість 1 дня лікування × 365 днів. Результати. Аналіз витрат на лікування хворих на ХХН VД стадії дозволив констатувати, що середня вартість однієї ГД/ГДФ-сесії в 2023 році становила 3626,20 грн, одного дня лікування ПАПД та АПД — 1539,78 та 1829,12 грн відповідно. Середня вартість лікування одного хворого протягом 2023 року методом ГД/ГДФ становила 565 687,20 грн, ПАПД — 562 019,70 грн, АПД — 667 628,80 грн. У структурі вартості лікування незалежно від модальності НЗТ найбільш затратною складовою є вартість витратних матеріалів. Державне відшкодування за Програмою медичних гарантій (ПМГ) у 2023 році на лікування одного хворого на ХХН VД стадії протягом року становить 385 788 грн при лікуванні ГД/ГДФ, 412 085 грн — при лікуванні ПАПД та 662 110 грн — при лікуванні АПД. Тобто, виходячи з отриманих нами даних, ПМГ покриває лише 68,2 % витрат лікувального закладу на лікування ГД/ГДФ, 73,3 % — на лікування ПАПД та майже 100 % — на лікування АПД. Висновки. Реальна вартість лікування хворих на ХХН VД стадії діалізними методами НЗТ перевищує тариф державного відшкодування. ПМГ у повному обсязі не покриває витрати лікувальних закладів на лікування хворих на ХХН VД стадії методами НЗТ. ПАПД має безперечні переваги з огляду як на медичну, так і на економічну вигоду. Окрім того, перевагою використання ПАПД перед іншими діалізними модальностями під час війни є відсутність залежності від водо- та електропостачання, кількості та завантаженості медичного персоналу, необхідності постійного відвідування хворими діалізного центру.

Background. The aim of the work was to determine the cost of treating patients with stage 5D chronic kidney disease (CKD) by dialysis methods of renal replacement therapy (RRT) in 2023 based on the analysis of the costs of using hemodialysis (HD) and peritoneal dialysis (PD) in one medical institution. Materials and methods. An open single-center study was conducted at the Кyiv City Center of Nephrology and Dialysis. During 2023, 779 patients with stage 5D chronic kidney disease received renal replacement therapy by dialysis methods in this institution. Among them, 718 participants were treated by hemodialysis and 61 patients by peritoneal dialysis (36 by continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and 25 by automated peritoneal dialysis (APD)). Direct medical and non-medical costs were included in the calculation of the cost of treating chronic kidney disease patients using both dialysis methods. The estimate of the cost of treatment for one patient during the year was calculated according to the formula: when using hemodialysis/hemodiafiltration (HDF) method — the cost of 1 session × 156 sessions, in case of CAPD/APD — the cost of 1 treatment day × 365 days. Results. The analysis of the costs for the treatment of patients with stage 5D CKD allowed us to state that the average cost of one HD/HDF session in 2023 was 3,626.20 UAH, one day of CAPD and APD treatment was 1,539.78 and 1,829.12 UAH, respectively. The average cost of treatment of one patient by HD/HDF method during 2023 was 565,687.20 UAH, CAPD — 562,019.70 UAH, APD — 667,628.80 UAH. In the structure of the cost of treatment, regardless of the modality of RRT, the most expensive component is the cost of consumables. State reimbursement under the Program of Medical Guarantees in 2023 for the treatment of one patient with stage 5D CKD during the year was 385,788 UAH when using GD/GDF, 412,085 UAH for CAPD, 662,110 UAH for APD. That is, based on the data we received, the Program of Medical Guarantees covers only 68.2 % of the costs of medical institution for the treatment with HD/HDF, 73.3 % for the treatment with CAPD and almost 100 % for the treatment with APD. Conclusions. The real cost of treating patients with stage 5D CKD using dialysis methods of RRT is higher than the rate of state reimbursement. The Program of Medical Guarantees doesn’t fully cover the costs of medical institutions for the treatment of patients with stage 5D CKD using RRT methods. CAPD has indisputable advantages in terms of both medical and economic benefit. In addition, the advantage of using CAPD over other dialysis modalities during the war is the absence of dependence on water and electricity supply, the number and workload of medical personnel, the need for patients to constantly visit the dialysis center.


Ключові слова

діалізна нирково-замісна терапія; витрати; вартість; відшкодування

renal replacement therapy; expenses; costs; reimbursement


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, et al. Global Prevalence of Chronic Kidney Disease - A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016;11(7):e0158765. doi: 10.1371/journal.pone.0158765.
 2. Neuen BL, Chadban SJ, Demaio AR, Johnson DW, Perkovic V. Chronic kidney disease and the global NCDs agenda. BMJ Glob Health. 2017 Jul 6;2(2):e000380. doi: 10.1136/bmjgh-2017-000380.
 3. Mushi L, Marschall P, Fleßa S. The cost of dialysis in low and middle-income countries: a systematic review. BMC Health Serv Res. 2015 Nov 12;15:506. doi: 10.1186/s12913-015-1166-8.
 4. Shifris IM. Methicillin-resistant staphylococcus aureus carriage and comorbidity in patients with chronic kidney disease V D stage: a 3-year prospective study. Ukr J Nephrol Dial. 2020;(66):24-31. Ukrainian. doi: 10.31450/ukrjnd.2(66).2020.04.
 5. Lee T, Flythe JE, Allon M. Dialysis Care around the World: A Global Perspectives Series. Kidney360. 2021 Feb 26;2(4):604-607. doi: 10.34067/KID.0001082021.
 6. Saran R, Robinson B, Abbott KC, et al. US Renal Data System 2018 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States. Am J Kidney Dis. 2019 Mar;73(3 Suppl 1):A7-A8. doi: 10.1053/j.ajkd.2019.01.001.
 7. Johansen KL, Chertow GM, Gilbertson DT, et al. US Renal Data System 2022 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States. Am J Kidney Dis. 2023 Mar;81(3 Suppl 1):A8-A11.doi: 10.1053/j.ajkd.2022.12.001.
 8. McCullough KP, Morgenstern H, Saran R, Herman WH, Robinson BM. Projecting ESRD Incidence and Prevalence in the United States through 2030. J Am Soc Nephrol. 2019 Jan;30(1):127-135. doi: 10.1681/ASN.2018050531.
 9. Jha V, Al-Ghamdi SMG, Li G, et al. Global Economic Burden Associated with Chronic Kidney Disease: A Pragmatic Review of Medical Costs for the Inside CKD Research Programme. Adv Ther. 2023 Oct;40(10):4405-4420. doi: 10.1007/s12325-023-02608-9.
 10. Kolesnyk M, Liksunova L, Selezneva T, Maistrenko T. The cost of dialysis renal replacement therapy for end-stage renal disease patients in Ukraine. Ukr J Nephrol Dial. 2019;(64):4-10. Ukrainian. doi: 10.31450/ukrjnd.4(64).2019.01.
 11. Just PM, Riella MC, Tschosik EA, Noe LL, Bhattacharyya SK, de Charro F. Economic evaluations of dialysis treatment modalities. Health Policy. 2008 May;86(2-3):163-180. doi: 10.1016/j.healthpol.2007.12.004.
 12. Li PK, Chow KM. The cost barrier to peritoneal dialysis in the developing world--an Asian perspective. Perit Dial Int. 2001;21(Suppl 3):S307-313.
 13. Abu-Aisha H, Elamin S. Peritoneal dialysis in Africa. Perit Dial Int. 2010 Jan-Feb;30(1):23-28. doi: 10.3747/pdi.2008.00226.
 14. Karopadi AN, Mason G, Rettore E, Ronco C. Cost of peritoneal dialysis and haemodialysis across the world. Nephrol Dial Transplant. 2013 Oct;28(10):2553-2569. doi: 10.1093/ndt/gft214.
 15. Shifris IM. Diabetic status, comorbidity and survival in patients with chronic kidney disease stage VD st: a cohort study. Problems of endocrine pathology. 2020;(2):95-103. Ukrainian. doi: 10.21856/j-PEP.2020.2.12.
 16. Kozljuk NI, Razvazhajeva OO, authors; Kolesnyk MO, editor. National registry of patients with chronic kidney disease and patients with acute kidney injury 2020. Kyiv; 2021. 180 p. Ukrainian.
 17. World Bank. Data Bank: World Development Indicators. Available from: https://data.worldbank.org/income-level/low-and-middle-income?view=chart. 
 18. Van der Tol A, Lameire N, Morton RL, Van Biesen W, Vanholder R. An international analysis of dialysis services reimbursement. Clin J Am Soc Nephrol. 2019 Jan 7;14(1):84-93. doi: 10.2215/CJN.08150718.

Повернутися до номеру