Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
3 (38) 2012

Синкопальные состояния кардиоваскулярного генеза у детей
Автори: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Четверик Н.А., Конопко Н.Н. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Оптимизация терапии герпесвирусной инфекции у детей
Автори: Харченко Ю.П., Подгорная Т.Г., Кирпичева Н.Б., Домбровская Н.В., Шаповалов А.Г., Городская детская больница № 1 им. акад. Б.Я. Резника, г. Одесса
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Казнить нельзя помиловать
Автори: Богадельников И.В., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості психоемоційного стану дітей та підлітків із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Автори: Боярська Л.М., Котлова Ю.В., Іванова К.О., Дмитрякова Г.М., Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення активності гепатоцелюлярних маркерів сироватки крові у дітей, які проживають в екологічно несприятливому районі
Автори: Лучак М.В., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Кеч Н.Р., Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эволюция ювенильного анкилозирующего спондилоартрита
Автори: Прохоров Е.В., Тов И.В., Яковленко А.Ю., Синяченко О.В., Антонова Л.Н., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід фізичної реабілітації підлітків із первинною артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу
Автори: Іванько О.Г., Підкова В.Я., Пащенко І.В., Круть О.С., Кизима Н.В., Недельська Є.В., Радутна О.А., Пацера М.В., Запорізький державний медичний університет, Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Генетичні предиктори розвитку недіабетичних кетоацидозів у дітей на тлі інфекційних діарей
Автори: Леньга В.Р., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация ведения послеоперационного периода при тонзиллэктомии и вскрытии паратонзиллярного абсцесса у детей
Автори: Поляков Д.П., Люманова С.Р., Турусов Д.А. Кафедра болезней уха, горла и носа педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, г. Москва
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу полікістозу нирок у дітей: дані літератури та опис клінічного випадку
Автори: Лембрик І.С., Іванишин Л.Я., Шлімкевич І.В., Якимів С.І.*, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», *Обласна дитяча клінічна лікарня
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гипертермический синдром у детей: механизмы развития, особенности течения, методы терапии
Автори: Чернышева О.Е., Юлиш Е.И., Кривущев Б.И., Сорока Ю.А. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нарушения носового дыхания у детей и современные способы его коррекции
Автори: Пухлик С.М. Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Неинвазивное электрофизиологическое исследование — современный метод диагностики нарушений ритма сердца и проводимости у детей
Автори: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Паршин С.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до профілактики йододефіцитних захворювань у дітей раннього віку (Частина II)
Автори: Маменко М.Є., Бєлих Н.А. ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Атипичное течение острого гематогенного остеомиелита у ребенка
Автори: Лысенко А.В., Литовка В.К., Буслаев А.И., Вакуленко М.В., Клиника детской хирургии имени проф. Н.Л. Куща Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. Донецк
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антиэндотоксиновый иммунитет у детей с гнойно-септическими заболеваниями на этапе госпитализации
Автори: Кривченя Д.Ю., Притуло Л.Ф., Бисюк Ю.А., Притула В.П., Ионичева Е.В., Шаевский Д.В., Боднарь О.Б., Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Дифференциальная диагностика и ведение неонатальных желтух: современное состояние проблемы
Автори: Старец Е.А., Малиновская Н.А., Мовлянова Н.В., Одесский национальный медицинский университет, кафедра пропедевтики педиатрии
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лейшманиоз — сюрприз с Востока
Автори: Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Каримов И.З., Дегтярева А.А., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н., Лось-Яценко Н.Г.
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром парциальной трисомии короткого плеча хромосомы 3, сопровождающийся сахарным диабетом
Автори: Абатуров А.Е.1, Петренко Л.Л.1, Агафонова Е.А.1, Герасименко О.Н.1, Высочина И.Л.1, Кривуша Е.Л.1, Гречко Л.В.2, 1 Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства здраво­охранения Украины», 2 Военно-медицинская служба Управления службы безопасности Украины в Днепропетровской области
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лечить или ждать?
Автори: Богадельников И.В., Прокудина Л.И., Здырко Е.В., Вяльцева Ю.В., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця