Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"
4 (39) 2012

Инфекции мочевой системы у детей. Пиелонефрит. Диагностические подходы и лечебная тактика на уровне первичной медико-санитарной помощи
Автори: Борисова Т.П., д.м.н., профессор кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Багдасарова И.В., д.м.н., профессор, зав. отделом детской нефрологии ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Локальний імунний гомеостаз слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних НР-асоційованих гастритах у дітей
Автори: Абатуров О.Є., Шпонька І.С., Пославська О.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Міська дитяча клінічна лікарня № 1 Дніпропетровської обласної ради», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности медикаментозного лечения острой внебольничной пневмонии у детей с нарушениями вегетативной регуляции и выраженным астеническим синдромом
Автори: Няньковский С.Л., Яцула М.С., Бабик И.В. - Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Шпычка О.И., Мовяк Л.О. - Львовская коммунальная городская детская клиническая больница
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Бета-дефензини у локальному антихелікобактерному захисті слизової оболонки шлунка в дітей
Автори: Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Міська дитяча клінічна лікарня № 1 Дніпропетровської обласної ради»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості
Автори: Сміян О.І., Курганська В.О., Мощич О.П., Січненко П.І., Горбась В.А. - Медичний інститут Сумського державного університету
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Ранні ентеральне харчування і постнатальний фізичний розвиток недоношених дітей із дуже малою масою при народженні
Автори: Добрянський Д.О., Родич О.Ю., Салабай З.В., Децик О.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности структурно-функционального состояния костно-мышечной системы у больных с ювенильным ревматоидным артритом
Автори: Каладзе Н.Н., Сарчук Е.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан антиендотоксинового імунітету в дітей, хворих на бактеріальні ангіни й скарлатину
Автори: Римаренко Н.В., Гордієнко А.І., Бакова А.А. - ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського», м. Сімферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз летальності та факторів підвищеного ризику народження дітей з уродженими вадами серця
Автори: Чайковська Г.С., Гнатейко О.З. - Державна установа «Інститут спадкової патології НАМНУ», м. Львів
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностичне значення комп’ютерної інтрагастральної рH-метрії у дітей із синдромом функціональної диспепсії
Автори: Крючко Т.О., Несіна І.Н., Румянцева М.О. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Брадикардия у детей. Диагностика, тактика ведения
Автори: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Четверик Н.А., Усенко Н.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности неотложной терапии синдрома бронхиальной обструкции у детей раннего возраста
Автори: Охотникова Е.Н., Шарикадзе Е.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Дифференциальная диагностика острого нарушения мозгового кровообращения и вирусного энцефалита
Автори: Богадельников И.В., Прокудина Л.И., Здырко Е.В., Бездольная Т.Н. - Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Последипломная подготовка врачей смежных специальностей по инновационным технологиям выхаживания, диагностики и лечения патологии новорожденных
Автори: Клименко Т.М., Сандуляк Т.В., Сердцева Е.А., Карапетян О.Ю., Закревский А.Н. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Медична освіта
Діагностика та лікування менінгококового менінгіту і менінгококцемії у дітей згідно з принципами доказової медицини. Частина 1
Автори: Пипа Л.В., Свістільнік Т.В., Леньга В.Р. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Свістільнік Р.В., Поліщук В.А. - Старокостянтинівська центральна районна лікарня, Хмельницька область; Ганчева О.Є. - Хмельницька міська інфекційна лікарня
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку
Автори: Ольховська О.М. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Корреляционные связи и прогностическое значение показателей антиэндотоксинового иммунитета у детей с различными стадиями септического процесса на этапе лечения
Автори: Притуло Л.Ф., Бисюк Ю.А., Филоненко Т.Г., Васильев О.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Клиническое наблюдение ребенка c врожденной гиперплазией коры надпочечниковых желез
Автори: Сиренко Т.В., Хоценко А.А., Плахотная О.Н. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Вспышка секреторных диарей в детском саду
Автори: Богадельников И.В., Прокудина Л.И., Усова С.В., Дябина Т.А., Романенко С.П. - Крымский государственный медуниверситет им. С.И. Георгиевского, Республиканская детская инфекционная больница, г. Симферополь
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Детская гастроэнтерология: язвенная болезнь или симптоматическая язва?
Автори: Белоусов Ю.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности содержания макро- и микроэлементов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Автори: Нагорная Н.В., Дубовая А.В., Бордюгова Е.В., Коваль А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Нельсон. Підручник для педіатрів
Автори: Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Yosef W. Geme, Nina F. Schor, Richard E. Berhman, Nelson Textbook of Pediatrics
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Офіційна інформація
Рецепторные механизмы инициации воспалительного процесса при инфекционных заболеваниях
Автори: Абатуров А.Е., ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», Волосовец А.П., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця