Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет"
2 (06) 2012

Актуальні питання діагностики і класифікації недосконалого остеогенезу
Автори: Paweł Abramowicz, Jerzy Konstantynowicz, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa (Відділення педіатрії й порушень розвитку в дітей і підлітків, Медичний університет, Білосток, Дитяча університетська клініка імені Людвіга Заменгофа), Adam Artemiuk, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska (Студентське наукове товариство Медичного університету, Білосток, Польща)
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Новини
Лечение несовершенного остеогенеза: обзор литературы и результаты собственных исследований
Автори: Поворознюк В.В., Балацкая Н.И., Вайда В.М., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза, г. Киев
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Патологічна ламкість кісток: медикаментозна корекція стану кісткової тканини та хірургічна корекція деформацій кісток
Автори: Гук Ю.М., Кінча-Поліщук Т.А., Зима А.М., Марциняк С.М., Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Дефіцит і недостатність вітаміну D у хворих із патологією серцево-судинної системи
Автори: Янковська Л.В., Снежицький В.О., Гродненський державний медичний університет, Білорусь, Поворознюк В.В., Балацька Н.І., ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Vitamin D Deficiency and Insufficiency in Patients with Cardiovascular Pathology
Автори: Yankovskaya L.V., Snezhitsky V.A., Grodno State Medical University, Belarus, Povorozniuk V.V., Balatskaya N.I., Institute of Gerontology named after D.F. Chebotaryov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Артроз
Автори: Дедух Н.В., Заведующая лабораторией морфологии соединительной ткани ДУ «Институт патологии позвоночника и суставов, им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», доктор биологических наук, профессор
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасний погляд на проблему остеопорозу у чоловіків в Україні
Автори: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Крєслов Є.О., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остео­порозу, м. Київ
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хрящевая замыкательная пластинка и ее роль в дегенерации диска (аналитический обзор литературы)
Автори: Бенгус Л.М., Дедух Н.В., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМНУ», г. Харьков
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Анатомо-функциональные особенности позвоночника у пожилых: роль ацеклофенака в купировании дорсопатии
Автори: Цурко В.В., Егоров И.В., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Красносельский М.Я., Городская клиническая больница № 67, г. Москва, Россия, Братанова М.З., Иванова Т.Б., Московский государственный медико-стоматологический университет
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічній хворобі нирок
Автори: Мартинюк Л.П., Мартинюк Л.П., Ружицька О.О., Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра внутрішньої медицини № 3
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Структурно-функціональний стан кісткової тканини та мікробіоценоз кишечника в жінок у постменопаузальному періоді
Автори: Коваленко Н.К., Огірчук К.С., Полтавська О.А., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., Дубецька Г.С., Мусієнко А.С. Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, м. Київ
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Качество трабекулярной костной ткани у женщин в зависимости от длительности постменопаузального периода
Автори: Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., Институт геронтологии НАМН Украины, Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Инновация в лечении патологии опорно-двигательного аппарата — современный ЦОГ-2-селективный препарат Аркоксия
Автори: Поворознюк В.В., Быстрицкая М.А., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», отдел клинической физиологии и патологии опорно-двигательного аппарата, г. Киев
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця