Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
3 (18) 2012

Гідроторакс – предиктор важкості протікання гострого панкреатиту
Автори: В.І. Русин, С.С. Філіп, Ужгородський національний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Профілактика і лікування ішемічних уражень кишечника   при його вродженій обструктивній патології у дітей
Автори: О.Д. Фофанов, Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості проведення ендоскопічних досліджень, шлунково-кишкового тракту у хірургічних хворих та шляхи його оптимізації
Автори: А.Д. Квіт1, Л.М. Когут2, М.Є. Артюшенко2, 1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2 Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Львів
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гепато-ренальна дисфункція на грунті інтоксикаційного синдрому у хворих з гострою спайковою кишковою непрохідністю, поєднаною з вентральною грижею
Автори: С.М. Василюк, В.М. Галюк, В.В. Іванина, М.І. Яворський, В.М. Клим’юк, Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическая коррекция и профилактика   послеоперационных осложнений болезни Гиршпрунга у взрослых
Автори: М.М. Мирзахмедов, Республиканский научный центр колопроктологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективи застосування нових похідних піримідину   при нозокоміальних інфекціях, викликаних грамнегативними мікроорганізмами
Автори: О.М. Щербак, І.Д. Андреєва, В.В. Казмірчук, П.С. Русак, О.В. Менкус, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України»
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика ранних послеоперационных осложнений при герниопластике послеоперационных вентральных грыж
Автори: Р.В. Бондарев1, А.Л. Чибисов1, А.А. Орехов1, Л.П. Чибисов2, 1 ГУ «Луганский государственный медицинский университет», 2 Городская клиническая больница № 4, Киев
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Патоморфологическое обоснование применения   переменного электромагнитного поля   при лечении некротической формы рожи
Автори: П.Г. Кондратенко, В.В. Соболев, Д.В. Соболев, З.С. Мамисашвили, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Значение иммунокоррекции в комплексной терапии бронхолегочных осложнений у больных с черепно-мозговой травмой
Автори: И.Ш. Магеррамбейли, А.Д. Абдуллаев, В.С. Мирзоева, Т.Б. Керимова, Э.Р. Кулиев, Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Агрессивный фиброматоз у детей
Автори: И.П. Журило1, В.К. Литовка2, В.Н. Грона1, И.Н. Иноземцев2, С.В. Веселый1, К.В. Латышов1, А.Ю. Гунькин2, Е.В. Литовка2, 1 Донецкий национальній медицинский университет им. М.Горького, 2 Областная детская клиническая больница, Донецк
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности развития и профилактика осложнений плановой пульмонэктомии у больных раком легких в зависимости   от функционального состояния респираторной системы
Автори: Ю.А. Винник1, А.Ю. Гаврилов2, 1 Харьковская медицинская академия последипломного образования, 2 Харьковский областной клинический онкологический центр
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Паллиативное комбинированное лечение больных   раком желудка с метастазами в печень
Автори: А.В. Сидюк, Донецкий областной противоопухолевый центр
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Липогенные опухоли внутренней локализации у детей
Автори: В.К. Литовка2, И.П. Журило1, Г.А. Сопов1, К.В. Латышов1, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 2 Областная детская клиническая больница, Донецк
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
зміни імунного стану постраждалих з посттравматичним остеомієлітом довгих кісток кінцівок в процесі комплексного лікування
Автори: К.А. Бодаченко, НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Циторедуктивні оперативні втручання в лікуванні розповсюдженого раку яєчників
Автори: М.Г. Гнатюк, Ю.П. Петрук, М.В. Лянскорунський, С.І. Райчук, Старокостянтинівська центральна районна лікарня, Старокостянтинів, Хмельницька область
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Инородное тело прямой кишки
Автори: В.А. Голев, С.В. Андриенко, Ю.Г. Луценко, Центральная районная больница, Ясиноватая, Донецкая область
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Ущемлённая грыжа рихтера параумбиликального троакарного доступа после видеолапароскопической холецистэктомии
Автори: А.В. Капшитарь, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай злокачественной нейрогенной опухоли   брыжейки толстой кишки у ребёнка
Автори: И.П. Журило, В.К. Литовка, А.Ю. Гунькин, Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Лапароскопічне лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у дітей
Автори: А.Г. Запорожченко, Дніпропетровська державна медична академія
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Хирургическое лечение рака лёгкого
Автори: А.П. Колесник, Запорожский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение новообразований проксимального отдела внепеченочных желчных протоков
Автори: Э.М. Курбанова, Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Современные проблемы лечения гнойного артрита голеностопного сустава и возможные пути их оптимизации
Автори: А.А. Щадько, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця